Verkenning Werkagenda Smart Shipping

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland doen wij een verkenning voor een werkagenda Smart Shipping.

Digitale infrastructuur en Smart Shipping spelen een steeds crucialere rol voor optimaal vervoer over water. Deze optimalisering is op verschillende vlakken – zowel in de scheepsvaart, het goederenvervoer als in de logistieke transactie- en beheerslagen – mogelijk. Voor het bepalen van de inzet van de Provincie Zuid-Holland voor goederenvervoer over water, maar eveneens binnen de bredere goederenvervoercorridors doen wij een eerste inventarisatie (verkenning) ter voorbereiding voor een werkagenda Smart Shipping. 

Contact

Adviseur

Contact

Adviseur

Wat we doen

In dit project wordt allereerst een overzicht gemaakt van alle relevante projecten, pilots, samenwerkingen en activiteiten op het gebied van Smart Shipping. De focus hierbij ligt op de binnenvaart binnen de Provincie Zuid-Holland. Als onderdeel van deze inventarisatie wordt actief onderzoek gedaan naar de mogelijke verbindingen die gelegd kunnen worden met projecten buiten de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast beantwoorden wij vragen als: 

I. Welke impact heeft de digitalisering op de vaarwegen, de binnenvaart, en logistieke keten? 

II. Welke behoeften ontstaan er vanuit de markt, kennisinstellingen en overheden naar aanleiding van de digitalisering van de vaarwegen, binnenvaart en logistieke keten?

en

III. Wat is de rol van de Provincie in de digitalisering van de vaarwegen, binnenvaart en goederencorridors?

Waarom we dit doen

De Provincie Zuid-Holland zet steeds meer in op vervoer over water. De toenemende drukte in steden en daarmee over weg en water vraagt om een optimalisatieslag. Een manier om te optimaliseren is door te digitaliseren. 

Daarnaast spelen er meerdere actuele onderwerpen binnen de maritieme sector: de zogenaamde logistieke modal-shift, het opvangen van het tekort aan personeel, het slimmer en automatisch maken van schepen en infrastructuur met als doel het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren/behoud van de veiligheid op en rondom het water.

Resultaat

Het doel is om eind oktober 2020 de bevindingen voor te leggen aan de (interne/externe) stakeholders binnen de Provincie Zuid-Holland. De bevindingen uit ons onderzoek zullen dan dienen als  input om een werkagenda Smart Shipping vorm te gaan geven.

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Partners

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin