Resultaten verkenning Werkagenda Smart Shipping

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland hebben wij een verkenning voor een werkagenda Smart Shipping gedaan. In dit artikel tonen wij beknopt de resultaten.

Digitale infrastructuur en Smart Shipping spelen een steeds crucialere rol voor optimaal vervoer over water. Deze optimalisering is op verschillende vlakken – zowel in de scheepsvaart, het goederenvervoer als in de logistieke transactie- en beheerslagen – mogelijk. Voor het bepalen van de inzet van de Provincie Zuid-Holland voor goederenvervoer over water, maar eveneens binnen de bredere goederenvervoercorridors hebben wij een eerste inventarisatie (verkenning) gedaan voor een werkagenda Smart Shipping. 

Contact

Adviseur

Wat hebben we gedaan

In de verschillende sub-thema’s binnen de Provincie Zuid Holland is er gezocht naar raakvlakken tussen programma’s voor smart mobility en digitale logistiek en Smart Shipping. Onderdeel van de inventarisatie was om de relevante raakvlakken met programma’s binnen en buiten de provincie (bv. RAS, Forum Smart Shipping, DINA) in kaart te brengen.

De uitkomsten van deze inventarisatie zouden vervolgens gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de inzet van PZH voor goederenvervoer over water, maar eveneens binnen de bredere goederenvervoer-corridors. Daarbij was de bovenliggende beleidsvraag : 

“Welke impact, behoefte en rol heeft PZH in de digitalisering van de vaarwegen, binnenvaart en logistieke keten?”

Resultaat in woord

Het resultaat van deze opgave is een overzicht (inventarisatie) van projecten, pilots, samenwerkingen en activiteiten op het gebied van Smart Shipping waarin is opgenomen: wat er gebeurt, waar het gebeurt en door wie. De focus in dit overzicht ligt op de binnenvaart binnen de Provincie Zuid-Holland en Nederland, en belangrijke corridors. (Deskstudie i.c.m. netwerk FMN autonoom varen)

Dit heeft geleid tot een uitvoerig gevulde Excel file waarin Pilots, programma’s projecten en samenwerkingen zijn samengevat. DE looptijd van het project, pilot, korte informatie en de link naar de website voor meer informatie. Er is gefocust op de volgende thema’s:

  • Infrastructuur
  • Vaartuigen
  • Data
  • Gedrag
  • Synergie
Daarnaast hebben wij beknopt in kaart gebracht welke raakvlakken er zijn tussen de bestaande programma’s en Smart Shipping, welke synergie er te behalen valt, welke lopende initiatieven er zijn en tot slot hebben wij antwoord gegeven op de bovenliggende beleidsvraag. 

Resultaat in beeld

 

 

 

Benieuwd naar meer resultaten? Neem contact met ons op!

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Partners

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin