Gedragsverandering

Hoe beweeg je mensen in de juiste richting als je bezig bent met mobiliteitsvraagstukken? Dat is waar we ons mee bezig houden binnen het thema gedragsverandering. Door mensen te verleiden op andere manieren te reizen, willen we zorgen dat mensen minder vaak met de auto reizen en vaker kiezen voor deelmobiliteit of actieve mobiliteit.

Infrastructuur, innovatieve technologie en een communicatiecampagne zijn een mooi begin als je iets op het gebied van mobiliteit wilt veranderen. Maar het is niet genoeg. Niet als je écht structurele gedragsverandering teweeg wilt brengen.

Wij ontwikkelen gedragsstrategieën die ervoor zorgen dat mensen hun reisgedrag veranderen. Dat doen we door concepten te ontwerpen die aansluiten op de behoeften van de doelgroep. Daarbovenop ‘nudgen’ we de gebruikers: we zorgen ervoor dat ze op een subtiele manier getriggerd worden om hun reis- of rijgedrag aan te passen.

Om gedragsverandering te stimuleren, kunnen we bijvoorbeeld mobiliteitshubs plaatsen op strategische plaatsen of andere vormen van deelmobiliteit beschikbaar maken.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toestemming*

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Project Management

Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.
Vastgoed en Strategie

Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

Opdrachtgever: ABB Bouwgroep
In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.
Programmamanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.
Menu