Gebieds- en projectontwikkeling

Mobiliteit draait niet alleen om onderweg zijn, maar ook om de bestemming. Met gebieds- en projectontwikkeling koppelen we mobiliteit aan gebieden of gebouwen.

We adviseren onze klanten over concrete ontwerpprincipes die helpen bij het verlagen van de parkeernorm, verduurzamen van het gebouw of het groener en leefbaarder maken van het publiek.

Wanneer wij onze mobiliteitsvisie opstellen voor een gebied of gebouw, kijken we als eerste naar de doelgroep die ik het gebied of gebouw komt wonen, werken of recreëren. We analyseren de mobiliteitsbehoeften van deze groep.

Ons werk rondom het thema gebieds- en projectontwikkeling stopt niet bij het geven van advies. We investeren ook in het realiseren van het advies, bijvoorbeeld door een mobiliteitshub te plaatsen of een andere vorm van deelmobiliteit te realiseren.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toestemming*

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Project Management

Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.
Vastgoed en Strategie

Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

Opdrachtgever: ABB Bouwgroep
In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.
Programmamanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.
Menu