AP partnership met Active Score

Vanuit ons FMN-team zijn Iris Ruysch, Erik Rozen, Ece Rousian en Dior Naar officieel AP gecertificeerd. Zij hebben een uitgebreid trainingstraject gevolgd waardoor zij bekend zijn met de methodieken, analyses en tools voor de certificering van gebouwen. Daardoor weten zij welke elementen van belang zijn bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw om zo de gebruikers te stimuleren meer gebruik te maken van actieve mobiliteit als hun voorkeurskeuze voor werk-privé gerelateerde ritten.