Spatial Strategies

Uitgaande van het autobezit van stedelingen, groeit niet alleen het aantal inwoners, maar ook het aantal voertuigen en verschillende vormen van mobiliteit. Moeten we steden anders gaan inrichten?

Hoe kunnen we ervoor zorgen de steden niet overbevolkt raken en het voor bewoners nog steeds fijn vertoeven is? Bovendien: uitgaande van het autobezit van stedelingen groeit niet alleen het aantal inwoners in de stad, maar ook het aantal voertuigen. Moeten we steden dan anders gaan inrichten? En gaat dit dan niet ten koste van de leefbaarheid in de stad? Kan men zich nog optimaal verplaatsen van A naar B?

Stedelijke ontwikkelingen

In 1800 leefde slechts twee procent van de wereldpopulatie in steden. Steden waren ‘vies’, onder andere door fabrieken en industrie, dus men ging op het ‘schone’ platteland wonen. Gedurende de stedelijke ontwikkelingen zijn steeds meer mensen teruggekeerd naar de steden. In 2007 bereikten we een mijlpaal toen voor het eerst meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woonden.

Het verschijnsel waarbij steeds meer mensen naar de steden trekken, urbanisatie genoemd, is momenteel in een versnelling: wekelijks komen er anderhalf miljoen stedelingen bij. Naar schatting woont zestig procent van de wereldbevolking in 2030 in steden.

Toegankelijkheid

Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stad daardoor niet dichtslibt? Uitgaande van het autobezit van stedelingen groeit niet alleen het aantal inwoners in de stad, maar ook het aantal voertuigen. Moeten we steden dan anders gaan inrichten? En gaat dit dan niet ten koste van de leefbaarheid in de stad? Kan men zich nog optimaal verplaatsen van A naar B?

Daarnaast kampen niet alleen de stedelijke gebieden met (toekomstige) problemen op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid. Door de krimp in de rurale gebieden worden cruciale buslijnen wegbezuinigd, waardoor de toegankelijkheid in deze gebieden afneemt.

Nieuwe mobiliteitssystemen

Om te voorkomen dat de toekomstige ontwikkelingen ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en beleving woongebieden moet er worden ingezet op nieuwe mobiliteitssystemen. Met de huidige technologische ontwikkelingen is er al veel mogelijk op het gebied van innovatieve en efficiënte mobiliteit. Echter, is er nog weinig publiekelijk bekend en goed uitgewerkte business cases op basis van een toepassing bij een probleemeigenaar ontbreken.

Onze bijdrage

Future Mobility Network adviseert zowel publiek als private partijen in de integratie van slimme mobiliteit in stedelijke ontwikkelingen. Wij zijn zowel betrokken bij het schetsontwerp en het definitieve ontwerp, als bij de uitvoering. 


Wij geven een passend advies gezien de context van het idee en houden hierbij altijd de mogelijkheden en huidige stand van zaken van de techniek in het oog. Binnen spatial strategies adviseren wij over de mobiliteit van morgen en implementeren wij in het nu.