Smart shipping

Het doel van Smart Shipping is om de scheepvaart en
de maritieme industrie veiliger, schoner, efficiënter en economischer te maken.

foto container schip

Het doel van Smart Shipping is om de scheepvaart en de maritieme industrie veiliger, schoner, efficiënter en economischer te maken. Door het beter organiseren van stromen ontstaat een betere balans in de verplaatsingspatronen met als gevolg energiebesparing en minder CO2 uitstoot, gecombineerd met een betere kwaliteit van varen. Hierbij kijken we niet alleen naar de schepen zelf, maar des te meer naar hun omgeving en andere omgevingsfactoren. Ook die optimaliseren we.

Interactie

Smart Shipping staat bij The Future Mobility Network niet alleen voor het slimmer maken van het vaartuig, maar ook  over de interactie tussen het slimme vaartuig en zijn omgeving. Door toenemende ontwikkelingen in technologie en internet of things is het mogelijk om met deze slimmere schepen te communiceren met kades, bruggen en sluizen en is het ook mogelijk om slimmer om te gaan met het onderhoud en de brandstofconsumptie. De logistieke keten waarin het schip zich bevindt zal door deze ontwikkelingen van begin tot eind versoepelen en versterken. Door de schipper van boord te halen kunnen schepen langer en of vaker varen en door middel van technologische veranderingen kan het schip optimaal zijn route vinden en belangrijker: zelf gaan varen.

Doel

Het doel van Smart Shipping is om deze schepen veiliger, schoner, efficiënter en meer economisch te maken. Door het beter organiseren van stromen ontstaat een betere balans in de verplaatsingspatronen met als gevolg energiebesparing en minder CO2 uitstoot, gecombineerd met een betere kwaliteit van varen. Het volledig automatisch varen, het toepassen van toegesneden informatie en delen van informatie. 70% van de ongevallen in de scheepvaart ontstaat door menselijk falen (note. vergelijk 95% procent in het autoverkeer). Dat percentage kan mogelijk nog verder omlaag omdat een autopilot niet is afgeleid en altijd, consistent en ‘wakker’ is. Daarbij zal een klein percentage toenemen door de beperkingen van de techniek (bv niet creatief buiten de regelruimte, onvoldoende robuust en/of stabiel in de beginperiode).

Deze voordelen en nadelen erkennen wij als The Future Mobility Network en daarom doen wij binnen dit thema onderzoek en projecten naar het verbeteren van de scheepvaart van vandaag, om deze klaar te stomen voor de scheepvaart van de toekomst. Dit proberen wij middels projecten met onze partners in de praktijk uit te rollen, bijvoorbeeld door het organiseren van het Researchlab Autonomous Shipping bij de TU Delft.