Smart Mobility

Samen met onze partners proberen we nieuwe mobiliteit uit en implementeren we die.

last mile oplossing elektrische fietsen

Samen met onze partners kijken wij naar nieuwe, slimme vormen van mobiliteit, middels onze learning by doing gedachte brengen wij ze in de praktijk. Hierbij is het verbinden van overheden, bedrijven en wetenschap van belang om zo samen te kunnen testen, leren, optimaliseren en uiteindelijk breder uitrollen.

Toekomst mobiliteit

De zelfrijdende (vracht-)auto en shuttle zijn de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws. Enerzijds door de ontwikkelingen die grote fabrikanten doen en anderzijds door de proeven die men over de hele wereld ziet ontstaan. Een straatbeeld met zelfrijdende voertuigen – is dat verre toekomstmuziek of zijn we daar dichtbij? De uitdagingen waar wij aan werken zijn het veilig verhogen van de snelheid, de control rooms en het rijden zonder steward (binnen de experimenteerwet).

De toekomst van de mobiliteit ligt wat ons betreft ook dichtbij en is per vandaag al te realiseren en te koppelen aan de nodige oplossingen voor de problemen van nu (zoals op het gebied van: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, economie en leefomgeving) . Door middel van deze nieuwe vormen van mobiliteit kunnen wij aspecten als efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid verhogen en tegelijkertijd de problemen van nu toekomst vast aanpakken. Samen met onze partners proberen we nieuwe mobiliteit uit. Zoals shuttles, deelauto’s, PLEV’s (personal light electric vehicle) en implementeren die . Onze aanpak verbindt overheden, bedrijven en kennisinstellingen zodat we , onderzoeken, testen, proberen en leren. DE proef zijn we in een aantal regio’s in Nederland al voorbij. Daar organiseren en implementeren we met onze OV-partners HTM en Arriva de exploitatie van automatische shuttles ter aanvulling op het reguliere OV (ook wel ‘last mile’ oplossingen).

Last mile oplossingen

De implementaties van de last mile oplossingen vinden plaats op plekken en routes waarvan bewezen is dat er een bepaalde vervoersarmoede of -behoefte is.  Bepaalde locaties zoals vliegvelden, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, havengebieden, campussen, toeristische locaties of evenementen, hebben een goed te bepalen  behoefte aan structureel vervoer. Met name de “first and last mile” is hierbij van groot belang. Het grootste pijnpunt van mensen is dat dit soort locaties slecht bereikbaar zijn, waardoor de keuze voor collectief openbaar vervoer het helaas aflegt tegen de individuele auto. Door deze first and last mile goed bereikbaar te maken door de inzet van een automatische shuttle hopen wij deze duurzamere varianten van mobiliteit te versterken en aantrekkelijker te maken. Dat kan als zelfstandige lijn of als onderdeel van een mobiliteitshub met andere oplossingen zoals, deelauto’s, e-scooters of stepjes. 

Realisatie

Nieuwe technieken kosten geld en ervaring opdoen kost tijd. Toch hoeft het realiseren en versnellen van de invoering van automatisch rijdende minibussen in Nederland niet lang te duren of kostbaar te zijn. Door verschillende use cases aan elkaar te verbinden (op regional en landelijk niveau via de krachtenbundeling) en op basis hiervan schaalvoordeel te verkrijgen. Op deze manier gaan we samen met u en ons netwerk snel en efficiënt op meerdere strategische locaties in Nederland automatisch rijdende minibussen inzetten ter verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.