Smart logistics

Innovaties als zelfrijdende trucks, busjes en bezorgrobots, AGV’s, robotisering in magazijnen, internet of things, augmented reality, geolokalisatie, blockchain en machine learning.

De wereld van transport en logistiek staat voor een grote uitdaging. Innovaties als zelfrijdende trucks, busjes en bezorgrobots, AGV’s, robotisering in magazijnen, internet of things, augmented reality, lokalisatie, blockchain en machine learning zullen leiden tot een volledig aan elkaar verbonden systeem – het physical internet of logistiek 4.0 – waarbij transport efficiënter en goedkoper zal worden. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan chauffeurs en veroorzaakt transport nog steeds een groot deel van CO2-emissies en congestie.

Techniek toepassen

The Future Mobility Network helpt u bij het toepassen van nieuwe technologie die dicht bij marktintroductie staat. Met gebruikmaking van de juiste wet- en regelgeving (de experimenteerwet) en veiligheidsmaatregelen kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat bezorgrobots op een vaste route de openbare weg op mogen. Ook verzorgen wij meer inzicht in het effect van deze bezorgrobots op stadsdistributie en milieuzones. Verder bedenken we ‘slimme combinaties’: pakketjes bezorgen en afval mee terug nemen kan met de huidige voertuigen niet, maar wel met robots die verschillende modules kunnen vervoeren. 

Samenwerking markt

De markt ontwikkelt zich snel. Maar het ontbreekt aan lange termijn roadmaps en goed uitgewerkte business cases op basis van een toepassing bij een probleemeigenaar. De echte innovatie komt hierdoor niet van de grond. 

Door het ordenen en organiseren van de hink-stap-sprong kan in samenwerking met de markt en onderwijs de time-to market worden versneld. Nederland kan hierdoor een koplopersrol pakken op dit thema waar ze van oudsher altijd al een voorloper in is geweest.

The Future Mobility Network verbindt als systeem integrator technologie partijen aan echte toepassingen in logistieke processen. Wij bekijken uw probleem met een blik op de toekomst en brengen in beeld welke technologie die nu in ontwikkeling is en dicht bij een marktintroductie staat kan worden ingezet om uw probleem op te lossen. We definiëren de use case, betrekken de partijen (overheid, kennis en technologiebedrijven) en dragen zorg voor werkelijke implementatie. Voorafgaand voeren we meestal een haalbaarheidsstudie uit. Daarna volgt een implementatieplan en uiteindelijk de realisatie, meestal eerst in de vorm van een pilot.