door

Ondertekenen intentieverklaring

Intentieverklaring ESA ESTEC

Een eerste stap in het daadwerkelijk realiseren van de pilot: het ondertekenen van een intentieverklaring door alle betrokken partijen.

De provincie Zuid-Holland wil samen met de gemeenten Noordwijk en Katwijk, ESA ESTEC, vervoerder Arriva, Future Mobility Network en Rebel Automated Shuttles in 2019 een pilot starten met zelfrijdende minibussen (shuttles). De busjes zullen zowel op het terrein van ESA ESTEC in Noordwijk rijden (eerste fase) als op de openbare weg tussen bushalte Schorpioen en ESA ESTEC (tweede fase). De pilot zal ca. twee jaar duren. De eerste stap is gezet richting het daadwerkelijk realiseren van het project: het ondertekenen van een intentieverklaring door de betrokken partijen. Hiermee geven de partijen aan hun schouders eronder te zetten om het project te realiseren. 

Contact


Alwin Bakker

Adviseur

Wat we doen

De omgeving van ESA ESTEC is gunstig om leerervaringen op te doen met een nieuwe techniek, doordat er eerst gereden kan worden op een afgesloten terrein en de wegen buiten het terrein relatief overzichtelijk zijn. Daarnaast betreft het een omgeving waar nieuwe techniek makkelijk wordt omarmd.

De pilot zal een ‘leren door te doen’-benadering hanteren, waarbij de minibussen eerst getest worden in het Researchlab Automated Driving in Delft. Het resultaat van de pilot is geen alledaags busvervoersysteem. Het is een experimenteel vervoerssysteem gericht op ervaringen op doen en het beantwoorden van leervragen. Maken zelfrijdende shuttles het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker? Biedt het reizigers een makkelijke en snelle service op een innovatieve manier? Kunnen we ervaring opdoen met zelfrijdende shuttles (zowel qua techniek, operationeel als in de exploitatie)? Wat is de potentie voor uitbreiding? De leerervaringen uit de pilot worden openbaar beschikbaar gesteld.

De provincie wil met de pilot de bereikbaarheid van ESA ESTEC vergroten, testen of dit soort techniek zich leent om ook op andere plaatsen in de provincie in te zetten en kennis ontwikkelen op het gebied van zelfrijdende voertuigen en het efficiënter en aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer. Gedeputeerde Floor Vermeulen: “In de toekomst kunnen zelfrijdende shuttles grote meerwaarde bieden aan de reizigers. Ze kunnen betaalbaar extra service bieden, bijvoorbeeld voor het vervoer van en naar de halte.” Daarbij zal in deze proef specifiek aandacht zijn voor het vervoer van mensen met een motorische of visuele beperking door onder andere de voertuigen daarop in te richten.

Partners

Deze proef wordt uitgevoerd in samenwerking met Dutch Automated Mobility, Arriva, Gemeente Noordwijk, Provincie Zuid-Holland en ESA ESTEC.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer weten? Lees hier onze andere nieuwsartikelen

FMN grijpt net naast Automotive Innovation Award

Vorige week werd hij nog op 2100 kilometer afstand bestuurt op het Future Mobility Park, maandag stond hij te pronken op de Walk of Innovation in Studio 21 en maakte de op afstand bestuurbare deelauto van Elmo kans op de Automotive Innovation Award.
Lees verder
Menu