Projecten

Met onze projecten zetten we onze visie van een leefbare en duurzame wereld om in werkelijkheid. Benieuwd naar wat we tot nu toe al voor elkaar kregen? Hieronder vind je een overzicht van de projecten waar we de afgelopen tijd aan werkten (en waar we hartstikke trots op zijn).

Filter:

Filters
Project Management

Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.
Vastgoed en Strategie

Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

Opdrachtgever: ABB Bouwgroep
In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.
Programmamanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.
Programma Management

Vervolgproject bezorgrobot Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever: Dutch Automated Mobility
In 2021 deden we een pilot met een bezorgrobot (Rosie) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2023 pakten we door met een vervolgproject. Op dezelfde locatie, maar met een andere insteek en leverancier. Dit keer waren vooral de verschillen met de eerste fase interessant.
Kennis en Advies

Haalbaarheid Autonome Shuttle M4H

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, MRDH
De gemeente Rotterdam en de MRDH hebben The Future Mobility Network gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de implementatie van een zelfrijdende shuttle vanaf het Marconiplein naar het Merwe Vierhavensgebied (M4H).

Onderhoud Brienenoordbrug fase twee

Opdrachtgever: Zuid-Holland Bereikbaar
In de zomer van 2022 is FMN door Zuid Holland Bereikbaar gevraagd als programmamanager deel uit te maken van het project rondom de Van Brienenoordbrug en voor het voor mobiliteitsmanagement een plan van aanpak te schrijven.

KTM A15 fase 3

Opdrachtgever: Zuid-Holland Bereikbaar
In opdracht van Zuid-Holland Bereikbaar voeren we binnen dit project het algehele projectmanagement uit en stelden als doel 1000 mensen structureel uit de spits te halen en 10% tot 12% minder voertuigverliesuren te maken door files. Dat is gelukt en nu pakken we door.
Kennis en Advies

Leerlijn duurzame mobiliteit – gemeente Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
The Future Mobility heeft een trainingstool ontwikkeld voor werknemers bij lokale overheden op het gebied van duurzame mobiliteit. Aan het einde van de training weet je als (nieuwe) medewerker precies hoe je kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen waaraan ook gemeenten moeten voldoen.
Menu