Tot onze grote trots werden we gevraagd bij een project te helpen in onze eigen woonplaats Delft. Geleidelijk voert de gemeente zero-emissiezones in. Als zogenaamde 'friendly co-pilot' hebben we hierin bijgestaan.

Opdrachtgever:
Gemeente Delft
Contactpersoon:
Lucien Linders

Wat we doen

De gemeente Delft bereidt zich voor om in 2025 een zero-emissiezone in de binnenstad in te voeren, waar bedrijfsvoertuigen met een verbrandingsmotor, personenvervoer en logistiek, geen toegang meer mogen hebben (tot die binnenstad). Het doel hiervan is om de stad met name uitstootvrij te maken en daarnaast, niet geheel onbelangrijk, autoluwer en leefbaarder te maken.

Als een zogenaamde ‘friendly co-pilot’ zijn we de gemeente aan het helpen met het opstellen van het verkeersbesluit (RVV-beleid) voor de zero-emissiezone. Dit doen we door kennis en kunde op te halen uit andere delen van het land, het document helpen opstellen en overleg met alle interne stakeholders. We kijken naar hoe het beleid er nu uitziet, wie de beslissingen kunnen nemen en hoe het samenhangt met het reeds bestaande beleid.

Hoe we het doen

Voor Delft  is het een interessante puzzel om te leggen; juist door de  verschillende overlappende zones. Je hebt de milieuzone, maar ook een logistieke zone en tegelijkertijd is binnen Delft ook een plan voor een autoluwe binnenstad. Deze zijn grotendeels al geïmplementeerd. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe vertaalt zich dat in het verkeersbesluit? Er wordt ook gekeken wat dat weer voor de bebording betekent, of er wijzigingen in moeten worden aangebracht. Belangrijk hierbij blijft om het voor de bestuurders van voertuigen helder en transparant te maken.. Waar ze nog wel kunnen omdraaien en waar niet.

Weer een ander aspect is het in kaart brengen hoe het ontheffingsregime van Delft is ten opzichte van de rest van Nederland. Het is voor vrachtwagens die komen laden en lossen bijvoorbeeld wel fijn als er een eenduidig beleid is. Het ontheffingenbeleid is tevens nauw gerelateerd aan het verkeersbesluit. Het ontheffingenbeleid wordt apart door het college van B&W vastgesteld, maar is gekoppeld aan het verkeersbesluit.

Uiteindelijk is handhaving natuurlijk ook belangrijk. Hoe en waar gaat er gehandhaafd worden. Waar plaatsen we nieuwe camera’s speciaal voor de zero-emissiezone en waar kunnen we gebruikmaken van de bestaande camera’s in het centrum?

Ook de communicatie speelt een essentiële rol. Mensen moeten niet voor onwelkome verrassingen komen te staan qua parkeren, reizen en bezorgen. We zien onszelf als de ‘friendly co-pilot’. We rijden als het ware mee als bijrijder met de gemeente, sturen aan waar nodig en gebruiken onze omvangrijke interne expertise om bevindingen door het hele land aan te vullen. We proberen in het hele proces te ‘ontzorgen’.

Het resultaat

Momenteel zijn we in afwachting voor het principebesluit. Het college van burgemeester en wethouders moet het concept verkeersbesluit vaststellen. Veelal worden verkeersbesluiten door de uitvoeringsorganisatie van de gemeente voorbereid en vastgesteld op basis van een zogenaamd ‘mandaat’ door het college. Nu zal het college het besluit vaststellen om deze belangrijke stap in de uitvoering van het Mobiliteitsplan Delft te markeren.

Als het principebesluit is genomen kunnen alle belanghebbenden 6 weken het besluit inzien en hun zienswijze hierover indienen. Ook bij inhoudelijke reacties op die zienswijzen zullen we betrokken zijn en helpen reageren.

De invoering staat vooralsnog gepland op 1 januari 2025 en hopelijk kunnen we blijven bijdragen dit ook daadwerkelijk te realiseren. 

 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Service Designer Rotterdam: Mobiliteit in wijken

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
2024 ~ Voor de gemeente Rotterdam dragen we bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in twee wijken in het oostelijk deel van de stad (Oosterflank en Het Lage Land), door middel van ontwerpend onderzoek.
Kennis en Advies

Mobiliteitsonderzoek Gasstraat in Castricum

Opdrachtgever: Floresteyn Vastgoedadvies
26 nieuwe appartement bij de Gasstraat in Castricum. Dat verlangt een passend en uitgekiende mobiliteitsonderzoek. Lees hier hoe we dat gedaan hebben.
Projectmanagement

Studenten Research Challenges – Dutch Innovation Park

Opdrachtgever: MRDH & Gemeente Zoetermeer
We ondersteunen een aantal samenwerkende stakeholders in een project van de Gemeente Zoetermeer, waarbij studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) een onderzoeksuitdaging krijgen van spelers uit het bedrijfsleven.
Menu