We deden onderzoek in een verzorgingshuis of bezorgrobots een sociaal maatschappelijke waarde kunnen hebben voor zowel zorgpersoneel als ouderen.

Thema:
Geautomatiseerde mobiliteit
Contactpersoon:
Ilse van Zeumeren

Wat we doen

Na eerdere pilots met o.a. bezorgrobot Rosie en een logistieke robot op een vakantiepark, wilden we nu onderzoek doen naar hoe bezorgrobots een sociaal maatschappelijke waarde kunnen hebben voor zowel zorgpersoneel als ouderen. Door vergrijzing en personeeltekort komt er een steeds grotere druk op het zorgpersoneel, kan een bezorgrobot dit vraagstuk deels helpen te beantwoorden?

Voorwaarde was een verzorgingshuis waarin we het onderzoek konden draaien. Uiteindelijk konden we terecht in een verzorgingshuis specifiek voor mensen met Korsakov, waardoor de toepassing iets specifieker werd. Doordat deze doelgroep over een langere periode een tekort aan vitamine B heeft gehad, is het extra lastig voor ze om nieuwe zaken aan te leren of niet overprikkeld te raken.

Hierdoor werden we voor een iets grotere uitdaging gesteld dan voorzien, maar werd het daarmee ook een heel interessant onderzoek.

Hoe we het doen

De opgave vroeg om een aanpak op-maat.. Zo zijn we aangevangen met een stapsgewijze introductie van de robot  bij de bewoners. Daarna is er een context- en behoefteanalyse gedaan: waar kan de robot meerwaarde bieden vanuit het oogpunt van de bewoners én het zorgpersoneel? De onderzoeksvraag kon hierdoor specifiek worden gemaakt aan de hand van de belemmeringen en behoeften die dagelijks spelen in en rondom het verzorgingshuis. Meer hierover lezen kan in de vooranalyse op de DMI website.

Twee use cases zijn uiteindelijk geselecteerd om praktijkproeven met de bezorgrobot mee uit te voeren; een situatie buiten het verzorgingshuis, in interactie met het verkeer, en een situatie binnen in een woongroep, in interactie met de leefomgeving. Door middel van action-research is er onderzocht wat het kan betekenen in de ochtendroutine en begeleiding als de katheters van een bewoner door een robot worden gebracht. Daarin onderzochten we of het qua zelfredzaamheid iets kon teruggeven aan de bewoner(-s), door dit moment in eigen beheer te leggen en de interactie met het zorgpersoneel ‘s ochtends uit te stellen.

We hebben hierin bewaakt dat er een sociaal moment uit mensen hun dag zou verdwijnen. Ook vanuit de wens van het zorgpersoneel, dat er geen verlies in het zicht hierop was. De bewoner had al iets meer vrijheden dan overige bewoners. Hoe ervaarde hij het? Wat deed het voor zijn zelfredzaamheid? Kon er bijvoorbeeld een moment ‘s middags tegenover staan dat hij meedeed aan een sociale activiteit? Was het nog ergens anders mee te combineren voor nog meer zelfredzaamheid? Hoe was de ervaring voor het zorgpersoneel? Meer flexibiliteit of meer tijd voor persoonlijke aandacht?

Buiten het verzorgingshuis hebben we ook nog een naburige test gedraaid voor hoe mensen reageren als de robot zorgboodschappen naar het verzorgingstehuis brengt. Hoe zit het met oversteeksituaties? Wat zijn de reacties van automobilisten en voetgangers of fietsers? Zit er verschil in interactie met mensen die voorbij bewegen ten opzichte van bezoekers aan het verzorgingshuis?  Hoe bewegen ze er omheen? Meer hierover in het tweede rapport.

Het Resultaat

Uit dit gecomprimeerde onderzoek is in elk geval de wens naar voren gekomen om het onderzoek ook bij een bredere doelgroep te draaien. Daarin willen we gaan verkennen of de bevindingen overeenkomen of dat er minder specifieke zaken gelden voor bijvoorbeeld een serviceflat. Voor de situatie op straat lijkt het interessant te kijken of de robot enkel bij oversteekpunten van afstand geholpen wordt door iemand die de robot extern bedient – omdat daar het grootste pijnpunt van de bezorgrobot ligt. In het verzorgingstehuis ziet men ook nog een mogelijke use case in het aflezen van de bloedwaarden bij de bewoners, gezien er veel tijd gaat zitten in deze onpersoonlijke en routinematige klus, wat beter benut kan worden met persoonlijke aandacht voor de bewoners, zeker ‘s avonds als de afdeling minder bemand is. 

Op donderdag 16 mei zal er een slotevenement zijn waarin de bevindingen worden gepresenteerd en wordt er tevens een demonstratie gegeven. Ook zal er ruimte zijn voor input en discussie om het thema verder te brengen.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Studenten Research Challenges – Dutch Innovation Park

Opdrachtgever: MRDH & Gemeente Zoetermeer
We ondersteunen een aantal samenwerkende stakeholders in een project van de Gemeente Zoetermeer, waarbij studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) een onderzoeksuitdaging krijgen van spelers uit het bedrijfsleven.
Vastgoed en Strategie

Mobiliteitsplan tender Havenstraatterrein Amsterdam

Opdrachtgever: RED Company
Met een vooruitstrevend en origineel mobiliteitsplan mochten we bijdragen aan de door RED Company en Caransa Groep gewonnen tender voor het Havenstraattrerrein in Amsterdam. Lees hier op wat voor innovatieve manieren we een toekomstig bestendig en autovrije wijk helpen ontwikkelen.
Projectmanagement

Beheerder verkeer en mobiliteit Montfoort

Opdrachtgever: Gemeente Montfoort
We zijn door de gemeente Montfoort gevraagd in de rol van beheerder verkeer en mobiliteit. We helpen zo evenementen veiliger te laten verlopen, verkeersoplossingen te bedenken en nog veel meer!
Menu