We ondersteunen een aantal samenwerkende stakeholders in een project van de Gemeente Zoetermeer, waarbij studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) een onderzoeksuitdaging krijgen van spelers uit het bedrijfsleven.

Opdrachtgever:
MRDH & Gemeente Zoetermeer
Thema:
Geautomatiseerde mobiliteit
Contactpersoon:
Darianne DeFreitas
Partners:
CROW, Rudozi, Dutch Innovation Park, Siemens

Wat we doen

We ondersteunen een aantal samenwerkende stakeholders in een project van de Gemeente Zoetermeer, waarbij studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) een onderzoeksuitdaging krijgen van spelers uit het bedrijfsleven. Het project valt onder het overkoepelende programma van Automatic Transport on the Last Mile (AVLM) waarbij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op meerdere locaties ervaring wil opdoen met smart mobility in de regio. Het onderzoeksproject draagt bij aan de economische en toekomstige mobiliteitsdoelstellingen van Zoetermeer en stimuleert de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Het Future Mobility Park in samenwerking met de Gemeente Zoetermeer en HHS dient als speelveld voor de studenten om hun ideeën te testen. Via de opgezette challenges wordt onderzoek gedaan ter ondersteuning van technische innovaties in verkeer en vervoer.

Hoe we het doen

We beheren het proces van deze samenwerking met meerdere belanghebbenden en ondersteunen zowel leerlingen als uitdagers actief om ervoor te zorgen dat ze over de benodigde middelen en begeleiding beschikken. Daarnaast bieden we FMP aan als een speciale speelplaats waar ze hun oplossingen kunnen testen en verfijnen.

De industriële spelers en challenge owners die deelnemen aan het project zijn Siemens, Rudozi en CROW, en hun opdrachten zijn als volgt:

1. Siemens: Datagedreven optimalisatie van mobiliteit: Data speelt een sleutelrol in de optimalisatie van last-mile oplossingen.
Door middel van deze uitdaging willen we beter begrijpen welke gegevens nodig zijn en hoe we deze kunnen gebruiken om geschikte oplossingen voor de juiste locaties te creëren.

2. Rudozi: AI-technologie kan de verkeersveiligheid vergroten door vrachtwagenvloten te optimaliseren en chauffeurs op de weg te helpen.
Er is echter een veiligheidsbeoordelingskader nodig voor de integratie ervan in bestaande vrachtwagenparken om ervoor te zorgen dat de normen worden nageleefd. Voordat dit kader wordt gedefinieerd, moeten er een aantal uitdagingen worden aangepakt, als onderdeel van deze uitdaging.

3. CROW: Het tikkende geluid op Nederlandse verkeerslichten is er om slechtziende en blinde voetgangers te helpen. Op sommige plaatsen is het echter niet actief na 22.00 uur vanwege geluidsoverlast. Met deze uitdaging streven we naar een oplossing waarbij kruispunten de hele dag toegankelijk blijven voor blinde voetgangers.

Het resultaat

We bereiden de volgende stappen voor waarin we zullen helpen om het onderzoek en de tests uit de klaslokalen en het FMP naar het veld te brengen. In Zoetermeer, Rotterdam, Maastricht en Helmond worden fieldlabs georganiseerd waar de ontworpen oplossingen verder worden uitgewerkt. Een gezonde samenwerking tussen experts, fabrikanten, regelgevende instanties en studenten!

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Service Designer Rotterdam: Mobiliteit in wijken

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
2024 ~ Voor de gemeente Rotterdam dragen we bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in twee wijken in het oostelijk deel van de stad (Oosterflank en Het Lage Land), door middel van ontwerpend onderzoek.
Kennis en Advies

Mobiliteitsonderzoek Gasstraat in Castricum

Opdrachtgever: Floresteyn Vastgoedadvies
26 nieuwe appartement bij de Gasstraat in Castricum. Dat verlangt een passend en uitgekiende mobiliteitsonderzoek. Lees hier hoe we dat gedaan hebben.
Programmamanagement

Zero-emissiezone Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Tot onze grote trots werden we gevraagd bij een project te helpen in onze eigen woonplaats Delft. Geleidelijk voert de gemeente zero-emissiezones in. Als zogenaamde 'friendly co-pilot' hebben we hierin bijgestaan.
Menu