In de persoon van Iris Ruysch zijn we als procesmanager verantwoordelijk voor de  gebiedsgerichte realisatie binnen SwartwayZ.NL. Een kennis- en netwerkorganisatie voor Zuid-Nederland.

Opdrachtgever:
SwartWayZ.NL
Contactpersoon:
Iris Ruysch

Wat we doen

In de persoon van Iris Ruysch zijn we als procesmanager verantwoordelijk voor de  gebiedsgerichte realisatie binnen SwartwayZ.NL. 

SmartwayZ.NL is een kennis- en netwerkorganisatie voor Zuid-Nederland, specifieker de 7 regio’s in de provincies Noord-Brabant en Limburg. SmartwayZ.NL vormt het verlengstuk van de regio’s in het gebied om hun gezamenlijk de mobiliteitstransitie te helpen versnellen, gekoppeld aan ‘brede welvaart’. We gebruiken de term brede welvaart omdat we mobiliteit niet als hoofdonderwerp, maar als middel zien om de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid te verbeteren. We helpen streven naar het realiseren van essentiële verbeteringen in de stedelijke ontwikkeling en het mobiliteitssysteem van de toekomst. De aanpak omvat een breed scala aan activiteiten, van het ontwikkelen van slimme oplossingen en het bevorderen van duurzaam reisgedrag tot het aanreiken van tools en instrumenten om deelmobiliteit, hubs en andere nieuwe mobiliteitsvormen te realiseren.

Als procesmanager zijn we het schakelpunt richting de regio’s. Wij zijn de ogen en oren van Smartwayz.nl in de regio, weten wat er speelt en zijn het contactpunt voor betrokkenen. Ook brengen we actief in kaart wat de opgaven zijn. Waar lopen ze tegenaan of waarin kan Smartwayz ondersteunen? Dat doen we binnen de verschillende onderwerpen en thema’s die in de organisatie belangrijk zijn. Die zijn eind 2023 verzameld in een jaar- en werkplan, en vormen de ruggengraat om de regio’s te helpen. 

Hoe we het doen

Neem het voorbeeld dat de regio Noord-Oost Brabant ons benadert om steden autoluw te maken. Dan leggen we dat thema of vraagstuk naast ons jaarplan en werkprogramma. Past het binnen de filosofie, dan gaan we kijken welke leidraden voorhanden zijn.

Menukaart
Welke passende maatregelen hebben we nog op de plank (onze Menukaart (database)) liggen? Toepasbare projecten uit verleden, tools die we eerder hebben kunnen inzetten of reeds ontwikkeld zijn, ook kijken we naar beschikbare kennis (handboeken).

Expertkennis
Als blijkt dat we nog geen toereikende en/of hapklare informatie kunnen overhandigen, schakelen we naar een tweede optie: het inzetten van op specifieke thema’s gerichte  experts die binnen het team voorhanden zijn.

Netwerk
Ook kunnen we het netwerk inschakelen. We werken samen met verschillende partners zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of bijvoorbeeld het CROW. Daar kan getoetst worden of er bestaande oplossingen voorhanden zijn.

Ontwikkeling
Mocht dat alles nog niks opleveren, is er weer een speciaal team Innovatie & Ontwikkeling dat kan worden ingezet om innovatieve oplossingen te bedenken. Ze creëren dan weer een leidraad, tool of innovatie vanaf de grond toe op, om te kunnen toepassen.

Kennislab
Hierin ontwikkelen we bestaande kennis door. In samenwerking met kennisinstellingen als bijvoorbeeld de TU/e en BUas ontwikkelen we masterclasses of leervormen, waarmee de kennis in de organisaties kan worden ingebed. Ook creëren we kennistafels waarin we experts bij elkaar aan tafel zetten om voor innovatiesprints te zorgen.

(lees verder onder de foto)
SwartW

Dit gebeurt wel pas als we zien dat er in meerdere regio’s vraag naar is. Zo wordt de kennis breed gedragen en ingezet. We zien al dat er meerdere thema’s in meerdere regio’s spelen: autoluw, doelgroepenbenadering, (stads)logistiek, gebiedsontwikkeling, deelmobiliteit, hubs. Met deze overkoepelende aanpak hopen we dat regio’s niet zelf het wiel gaan uitvinden, maar kunnen profiteren van gezamenlijke kennis en aanpak. Zo wordt interregionale kennisuitwisseling mogelijk.

Het resultaat

Hoewel het een voortdurend proces is van een doorgaande organisatie, zijn we trots dat er momenteel al een ruw beeld is van de gedeelde en specifieke opgaven in de regio’s. De veronderstelde overlap in thema’s binnen het jaarplan zijn ook geconstateerd en teruggekoppeld vanuit de regio’s. Zo weten we dat we goed op weg zijn om de mobiliteitstransitie in Zuid Nederland breed aan te pakken en een stevig systeem neer te zetten waar geleerd kan worden van elkaar.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Service Designer Rotterdam: Mobiliteit in wijken

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
2024 ~ Voor de gemeente Rotterdam dragen we bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in twee wijken in het oostelijk deel van de stad (Oosterflank en Het Lage Land), door middel van ontwerpend onderzoek.
Kennis en Advies

Mobiliteitsonderzoek Gasstraat in Castricum

Opdrachtgever: Floresteyn Vastgoedadvies
26 nieuwe appartement bij de Gasstraat in Castricum. Dat verlangt een passend en uitgekiende mobiliteitsonderzoek. Lees hier hoe we dat gedaan hebben.
Programmamanagement

Zero-emissiezone Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Tot onze grote trots werden we gevraagd bij een project te helpen in onze eigen woonplaats Delft. Geleidelijk voert de gemeente zero-emissiezones in. Als zogenaamde 'friendly co-pilot' hebben we hierin bijgestaan.
Menu