Voor vakantiepark Landal ‘t Loo zijn we aanvankelijk gaan verkennen hoe een, nog niet nader bepaald, autonoom voertuig, een logistieke robot, kon bijdragen aan de taakverlichting binnen logistieke werkzaamheden in het park.

Opdrachtgever:
Landal GreenParks, Novon
Thema:
Geautomatiseerde mobiliteit
Contactpersoon:
Frank Mintjes
Partners:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wat we doen

Samen met partner Dutch Automated Mobility willen we bij FMN de revolutie van autonome voertuigen versnellen. Niet alleen in het personenvervoer, maar ook in de logistieke sector. Voor vakantiepark Landal ‘t Loo zijn we aanvankelijk gaan verkennen hoe een, nog niet nader bepaald, autonoom voertuig, een logistieke robot, kon bijdragen aan de taakverlichting binnen logistieke werkzaamheden in het park. Met 365 huisjes is het een groot park en op zogenaamde wisseldagen (wanneer men er in en uittrekt) hebben de verantwoordelijke linnenmedewerkers van Novon hun handen vol.

Met de verkenning wilden we inzichtelijk maken waarmee en waarin het personeel het best ondersteund kan worden, met als gevolg prettiger werkomstandigheden die ook weer z’n weerslag hebben op de klantenervaring. Zo willen we niet de mens vervangen, maar beter tot z’n recht laten komen.

In de tweede fase kwamen we in het implementatieplan tot de inzet van de Estse goederenrobot Clevon, voor deze gelegenheid tot Lotte gedoopt. De inzet zou worden toegespitst op het bezorgen en ophalen van linnen, af en toe gecombineerd met andere toepassingen.

Na het welbevinden van het implementatieplan hebben we in twee perioden van ongeveer een maand de pilot gedraaid op het park. Daaruit zijn waardevolle lessen gehaald.

Hoe we het doen

We opereerden vanuit een hoofdvraag: hoe kunnen autonome voertuigen bijdragen aan taakverlichting en/of voor een mogelijke efficiëntieslag zorgen binnen Landal Greenparks?

Daarin onderscheiden we verschillende stadia als een pre-scan (verkennend onderzoek naar toepassingen), de marktscan (welke technologie is er), de haalbaarheidsstudie, een implementatieplan en de uiteindelijke implementatie. Voor het overzicht verdelen we het hier in drie fases.

Fase I

Om tot toepassingen en de technologie te komen hebben we eerst de basis in kaart gebracht. Welke logistieke stromen zijn er op het Landalpark? Daarin zijn bijvoorbeeld wisseldagen en niet-wisseldagen te onderscheiden (qua moverende bezoekers). En hoe heeft dat effect op de werkzaamheden van het personeel? Aan de hand daarvan hebben we een journeymap gemaakt. Met deze overzichtelijke tool konden we vervolgens de toepasbaarheid toetsen. Welk personeel doet wat en waar liggen de pijnpunten in de logistieke keten? Waar is optimalisatie mogelijk?

Samen met Landal werd de use-case bepaald. Ondersteuning van het logsitiek, facilitaire proces en met name het bezorgen en ophalen van linnen. Doel hierin is het verhogen van de medewerkerstevredenheid en niet het inperken van menselijke krachten.

Fase II

De haalbaarheidsstudie en het implementatieplan.  Na het kiezen van de toepassing en technologie onderzochten we of het ook daadwerkelijk haalbaar was in een pilot te gieten. Daarbij spelen belangrijke vragen over veiligheid, de daadwerkelijke logistiek, dat aan alle voorwaarden wordt voldaan en dit in constante samenwerking met de schoonmaakmedewerkers. Hoe ervaren zij het gebruik, welke Bollo’s zien ze op de weg en welke waardevolle input van hen kan meegenomen worden tot het inzetten van de daadwerkelijke pilot.

Fase III

De daadwerkelijke implementatie, die bestond uit twee pilots van een maand. De eerste maand stond in het teken van uitproberen, feedback verwerken en bijstellen. Hoe gaat het met de verschillende toepassingen, hoe reageren de medewerkers en wat komen we allemaal tegen als hij daadwerkelijk operationeel is? Welke in het initiële plan onvoorziene zaken zijn er bij te leren?

Na de eerste maand was er tijd om te reflecteren en zetten we het plan op voor de tweede pilot. Daarin besloten we toepassingen meer te combineren. Zo werd niet alleen linnen gebracht en opgehaald, maar ook vaker pizza en ontbijtpakketten bezorgd. Dat ging weer in verschillende roosters en verschillende momenten, waar waardevolle data uit voortkwam.

Het Resultaat

Er zijn veel lessen geleerd over de toekomst van een logistieke robot op vakantieparken en in het bijzonder Landal ‘t Loo. Een deel van de bestaande logisitieke operatie kon worden vervangen met de robot en kan als succes worden beschouwd. Zowel voor de medewerkers als gasten. Bovendien zijn er veel geleerde lessen over de interactie van de robot op zo’n park met personeel, schoonmaak en bezoekers. Een nieuwe stap naar een autonome toekomst!

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Vastgoed en Strategie

FSD: De Nieuwe Kethelpoort

Wij zijn een samenwerking met FSD Development gestart, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het schrijven en implementeren van het mobiliteits aspect bij de (grote) ontwikkelingen die vanuit FSD geinitieerd worden, zo ook bij een nieuwe ontwikkeling in Schiedam: De Nieuwe Kethelpoort.
Kennis en Advies

sCOOL2Walk: stimuleren actieve mobiliteit

Opdrachtgever: EIT, Urban Mobility
Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) Urban Mobility organiseert sCOOL2Walk, een samenwerkingsproject met als doel de ontwikkeling van een app waarmee het organiseren van wandelgroepen naar scholen wordt gefaciliteerd.
Menu