In de zomer van 2022 is FMN door Zuid Holland Bereikbaar gevraagd als programmamanager deel uit te maken van het project rondom de Van Brienenoordbrug en voor het voor mobiliteitsmanagement een plan van aanpak te schrijven.

Opdrachtgever:
Zuid-Holland Bereikbaar
Thema:
Minder hinder
Contactpersoon:
Alwin Bakker

Wat we doen

In de zomer van 2022 is FMN door Zuid Holland Bereikbaar gevraagd als programmamanager deel uit te maken van het project rondom de Van Brienenoordbrug en voor het voor mobiliteitsmanagement een plan van aanpak te schrijven. Per etmaal rijden er 250.000 voertuigen over de brug. De brug heeft onderhoud nodig en zal van 2026 t/m 2028 in delen worden vervangen. Vooral in weekenden worden er dan stukken letterlijk uitgedragen en kan er geen verkeer overheen. Dat gaat een enorme impact hebben op het vervoer in de (wijde) omgeving (passanten over de brug komen bijvoorbeeld helemaal uit Groningen!) In het plan van aanpak hebben we daarom een integraal maatregelenpakket samengesteld rondom mobiliteitsmanagement. Naast een tijdelijke aanpak zorgen we ook dat tienduizenden mensen de auto structureel gaan laten staan. Het grootste ritmijdingsproject in Nederland ooit.

Er moest hiervoor goed worden ingeschat voor welke kosten welke effecten konden worden bereikt om het dichtgaan van de brug op te vangen en mensen tevens structureel uit de auto te krijgen. In de eerste fase lag de focus op data-analyse en data translatie, waarmee een maatregelenmatrix is opgeleverd. Deze matrix weegt af waar pontjes, mobiliteitshubs en bijvoorbeeld e-bike uitprobeer pools het meest renderen tegen de voordeligste kosten. Zo is een integrale map ontstaan waarin de beste plekken voor deze maatregelen naar voren komen.

Nu worden gesprekken gevoerd over hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor deze flankerende maatregelen. Dat gaat over de hele linie. Verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, communicatie en reis- en routeinformatie. Daarmee zitten we in fase twee, wat ook de waakvlam-variant genoemd wordt. We toetsen hierin het pakket met een kosten-effectiviteitsanalyse en werken naar het bereikbaarheidsplan toe.

Hoe we het doen

We hebben een test laten uitvoeren door een externe consultant op onze maatregelenmatrix. Het blijkt dat we goede uitgangspunten hebben gehanteerd en dat de ingeschatte kosten en effecten realistisch zijn. We begeleiden nu aanvullende onderzoeken die nodig zijn om nog beter te bekijken waar we wanneer welke maatregelen moeten gaan nemen. Zo zijn er aanvullende onderzoeken naar de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer. Daarnaast kijken we nog eens goed naar de pontjes.

De file gaan we nooit helemaal oplossen, we proberen wel de pijn zo klein mogelijk te houden. Dat doen we bijvoorbeeld met een park en ride-strategie, want als het verkeer rondom de brug vaststaat kan dat doorwerken tot in Delft. We keren onze hand ook niet om voor creatieve oplossingen. Zo hebben we aan truckspotting gedaan op de brug. Met de verkregen top 10 van vrachtwagenbedrijven zijn we vervolgens in gesprek gegaan: hoe kunnen we samen het verkeer ontlasten?

Communicatie is hierbij ook erg belangrijk. Mensen zullen worden ingelicht vanuit huis, onderweg en bij terugkomst via landelijke kranten, radio, socials en pushberichten op de telefoon: weet je wel dat je momenteel de grootste file van Nederland in rijdt?

Het resultaat

Momenteel wordt er naar het bereikbaarheidsplan toegeschreven. Dat is het beslisdocument waarmee de minister het akkoord zal geven over de maatregelen voor het aanpakken van de verkeershinder. Als dat resultaat is bereikt gaan we naar de uitvoering in 2024, waar we met veel enthousiasme naar uitkijken!

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Procesmanagement SmartWayz.NL

Opdrachtgever: SwartWayZ.NL
In de persoon van Iris Ruysch zijn we als procesmanager verantwoordelijk voor de  gebiedsgerichte realisatie binnen SwartwayZ.NL. Een kennis- en netwerkorganisatie voor Zuid-Nederland.
Programmamanagement

Maatregelpakket Mobiliteitsmanagement Papendrechtse Brug

Opdrachtgever: Zuid Holland Bereikbaar
Over een aantal jaar zijn er werkzaamheden aan de Papendrechtse brug gepland. Dat gaat voor hinder zorgen, voor ons een schone taak bij te dragen deze hinder zo beperkt mogelijk te houden. Hoe we dat doen? Lees verder!
Kennis en Advies

Tech 4 good

We deden onderzoek in een verzorgingshuis of bezorgrobots een sociaal maatschappelijke waarde kunnen hebben voor zowel zorgpersoneel als ouderen.
Menu