Roosendaal is zichzelf rap ontwikkelende gemeente. FMN helpt de gemeente door verschillende mobiliteitsvraagstukken uit te werken.

Opdrachtgever:
Gemeente Roosendaal
Thema:
Deelmobiliteit, mobiliteitshubs, Minder hinder
Contactpersoon:
Ahmed Hashish

Wat we doen

Roosendaal is een gemeente in ontwikkeling, die op termijn naar meer dan 100.000 inwoners toe wil groeien. Daarnaast willen ze transformeren van autostad naar woonstad, en van stenen stad naar groene stad. FMN heeft de opgave binnen de gemeente Roosendaal om verschillende mobiliteitsvraagstukken uit te werken. Om de stad leefbaarder en meer autoluw te krijgen willen ze de komende tijd meerdere mobiliteitsoplossingen gaan implementeren. Belangrijk in het opgestelde principe ‘Duurzame mobiliteit’ is dat alle dagelijkse voorzieningen voor alle doelgroepen binnen maximaal 5 minuten te bereiken zijn.

Deze vraagstukken gaan onder meer over deelmobiliteit, mobiliteitshubs, laadpalen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast wordt gekeken naar de algemene verkeersveiligheid, met aantrekkelijke, veilige fiets- en wandelpanden. De vragen maken deel uit van de grotere integrale visie van de gemeente. Wij buigen ons over deze vragen samen met interne collega’s van de gemeente en externe partijen.

Waarom we dit doen

De gemeente wil in de nabije toekomst efficiënter omgaan met de beschikbare ruimte, zoals ze hebben opgesteld in hun ruimtelijke ontwikkelingsplan. Dit doen wij door de verschillende plannen uit te werken en te realiseren, als 30 kilometer zones, mobiliteitshubs en veiliger paden voor niet gemotoriseerd vervoer. De uiteindelijke realisaties en de samenhang van de plannen moeten zorgen voor minder auto’s, minder parkeerplekken en meer gebruik van andere vormen van mobiliteit. Dezelfde mogelijkheden om van A naar B te kunnen reizen moeten behouden blijven. Belangrijkste is dat daarmee de auto als vervoermiddel minder ruimte zal innemen in de stad.

Het Resultaat

Voor de verschillende deelprojecten werken we nu een plan van aanpak uit. Daarin kijken we nauwkeurig of we de vraag goed begrijpen en zetten we uiteen wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Zodra het plan is gerealiseerd en is vastgesteld op ambtelijk en bestuurlijk niveau, gaan we door naar de uiteindelijke realisatie van de plannen. Daarin is constante afstemming met interne collega’s van de gemeente Roosendaal, bewoners en andere stakeholders.

Zo wordt er ingezet op de ontwikkeling van mobiliteitshubs in de parkeergarages en parkeervoorzieningen langs de stadsring, zoals parkeergarage Roselaar en het parkeerterrein bij het treinstation. Ook is gebleken dat gebieden die in transformatie zijn geschikt zijn voor de realisatie van hubs. Zo worden parkeren gecombineerd met de aanbod van nieuw vervoer en ondervinden bezoekers weinig hinder van de meer autoluwe stad. 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Service Designer Rotterdam: Mobiliteit in wijken

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
2024 ~ Voor de gemeente Rotterdam dragen we bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in twee wijken in het oostelijk deel van de stad (Oosterflank en Het Lage Land), door middel van ontwerpend onderzoek.
Kennis en Advies

Mobiliteitsonderzoek Gasstraat in Castricum

Opdrachtgever: Floresteyn Vastgoedadvies
26 nieuwe appartement bij de Gasstraat in Castricum. Dat verlangt een passend en uitgekiende mobiliteitsonderzoek. Lees hier hoe we dat gedaan hebben.
Programmamanagement

Zero-emissiezone Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Tot onze grote trots werden we gevraagd bij een project te helpen in onze eigen woonplaats Delft. Geleidelijk voert de gemeente zero-emissiezones in. Als zogenaamde 'friendly co-pilot' hebben we hierin bijgestaan.
Menu