We zijn door de GKB groep gevraagd om een mobiliteitsvisie te realiseren voor zes verschillende kavels in het ontwikkelproject ‘Zuidpolder’, in de gemeente Barendrecht.

Opdrachtgever:
GKB groep
Thema:
Project- en gebiedsontwikkeling
Contactpersoon:
Thomas Swinkels
Partners:
Gemeente Barendrecht

Wat we doen

We zijn door de GKB groep gevraagd om een mobiliteitsvisie te ontwikkelen voor zes verschillende kavels in het ontwikkelproject ‘Zuidpolder’, in de gemeente Barendrecht. Per kavel zijn er meerdere voorzieningen en typologieën, die weer per kavel verschillen. Zo komt er een kavel met louter (gehandicapten-) zorgwoningen en is er een kavel waar vooral seniorenwoningen zijn. Ook zijn er kavels met combinaties, waarbij ook gedacht kan worden aan rug-aan-rug-, eengezins- en grotere eengezinswoningen. In totaal gaat het om 287 woningen, met verschillende oppervlaktes en parkeerbehoefte. Per kavel is weer een andere verdeling van parkeerplekken gewenst en ook is het een uitdaging om onze eigen visie met die van een gemeente te combineren.

De insteek van de gemeente is om het autoverkeer efficiënt en veilig af te handelen en de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Er is een wens voor minder autogebruik om de bereikbaarheid te blijven waarborgen. De focus ligt hierbij op herinrichting van de verkeersinfrastructuur en niet op het uitbreiden van het wegennet. Ook is er aandacht voor het stimuleren van het fietsgebruik, veiligheid voor voetgangers, goede bereikbaarheid van het OV met voldoende stallingen en parkeergelegenheid.

Hoe we het doen

Uit het resultaat van een doelgroepenanalyse hebben we samen met de GKB groep en de gemeente een parkeerberekening opgesteld. Met de analyse kunnen we potentiële opties voor deelmobiliteit identificeren die kunnen worden aan de verschillende toekomstige bewoners (en hun verwachte mobiliteitsbehoeften). Met de uiteindelijk gezamenlijk vastgestelde parkeernorm konden we in de verschillende kavels bepalen hoeveel parkeerplekken er kwamen. Ook bepaalden we waar deelmobiliteit kon worden ingezet. Sommige kavels delen de deelmobiliteit en ook bleek dubbel parkeren soms een uitkomst.

Door het inzetten van deelauto’s kan de parkeernorm worden verlaagd, want een deelauto kan ruwweg worden geteld als vijf normale parkeerplekken. Het moet dan wel aansluiten bij woningen die hiervoor in aanmerking komen. Bij woningen voor de meer zorgbehoevenden is er minder tot geen mogelijkheid om deelauto’s te plaatsen. Daarmee komt een dergelijke opdracht neer op het leggen van een puzzel waar je bij kavels parkeerplekken die er teveel (kunnen) zijn volgens de norm bij anderen worden neergelegd – met behulp van plekken voor deelauto’s.

Het resultaat

We wisten de puzzel met succes te leggen door creatief te schuiven met plekken en overal aan de gestelde norm te voldoen. Zo is er op dit gebied, vóór dat gebied weer een stoplicht op groen gezet. P(ark)eer pressure? FMN verlicht het!

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Procesmanagement SmartWayz.NL

Opdrachtgever: SwartWayZ.NL
In de persoon van Iris Ruysch zijn we als procesmanager verantwoordelijk voor de  gebiedsgerichte realisatie binnen SwartwayZ.NL. Een kennis- en netwerkorganisatie voor Zuid-Nederland.
Programmamanagement

Maatregelpakket Mobiliteitsmanagement Papendrechtse Brug

Opdrachtgever: Zuid Holland Bereikbaar
Over een aantal jaar zijn er werkzaamheden aan de Papendrechtse brug gepland. Dat gaat voor hinder zorgen, voor ons een schone taak bij te dragen deze hinder zo beperkt mogelijk te houden. Hoe we dat doen? Lees verder!
Kennis en Advies

Tech 4 good

We deden onderzoek in een verzorgingshuis of bezorgrobots een sociaal maatschappelijke waarde kunnen hebben voor zowel zorgpersoneel als ouderen.
Menu