Met een vooruitstrevend en origineel mobiliteitsplan mochten we bijdragen aan de door RED Company en Caransa Groep gewonnen tender voor het Havenstraattrerrein in Amsterdam. Lees hier op wat voor innovatieve manieren we een toekomstig bestendig en autovrije wijk helpen ontwikkelen.

Opdrachtgever:
RED Company
Thema:
Project- en gebiedsontwikkeling
Contactpersoon:
Iris Ruysch

Wat doen we

Ontwikkelaar Red Company vroeg ons te ondersteunen op het gebied van mobiliteit in de tender voor het te herontwikkelen gebied van het Havenstraatterein in Amsterdam. We hebben daarin duurzame mobiliteitsoplossingen gevonden die bij de autovrije uitstraling van het gebied passen. RED company en de Caransa Groep zagen in deze tender een geweldige uitdaging vanwege het interessante gebied en de complexiteit. Daarom kunnen we inmiddels ook verheugd mededelen dat we de tender is gewonnen! ‘VrijHaven’ wordt een unieke wijk met betaalbare (huur-) woningen in de vrije sector. Met ook ruimte voor creatieve makers en diverse gemeenschappelijke voorzieningen. En vanuit ons perspectief bovenal: geVrijwaard van auto’s, die alleen parkeerruimte en toegang hebben tot de randen van de wijk.

Naast parkeernormen, parkeerplekken en fietsparkeerplekken legden we ook een grote nadruk op de gebruikerskant. Hoe kan je het gebied zo inrichten dat de volledige reis van de mens die daar leeft en recreëert zo ideaal mogelijk verloopt?

(lees verder onder de foto)

Hoe we het doen?

Het was een kleine cirkel die voor ons rond kwam. Onze eerste tender waarin we bijdroegen binnen Vastgoed & Strategie was voor The Pulse op de Zuidas. Daar waren we destijds al zeer verheugd met 9 op de 10 (jury-) punten voor mobiliteit, maar het bleek nog beter te kunnen en onze ideologie om te leren tijdens het doen kwam hier naar voren: voor onze tender voor het Havenstraatterein scoorden we 10 op 10. Een perfecte match voor wat RED Company, de Caransa Groep en de gemeente in gedachten hadden.

The Future Mobility Network denkt in creatieve mobiliteitsoplossingen. We brengen parkeernormen omlaag om zo meer ruimte in steden of wijken te creëren. Dat doen we onder meer door het plaatsen van mobiliteitshubs of OV-verbindingen te zien of maken die anderen niet zien. Omdat de insteek van VrijHaven sowieso al was om het autovrij te maken, gaf het ons een geweldige optie om de gebruikerskant nog specialistischer te onderzoeken. Hoe gaan alle doelgroepen van A naar B, maar ook naar C tot en met Z, op een soepele manier.

(lees verder onder de foto)

We hebben een uitgebreide analyse uitgevoerd welke reizen er gemaakt (zullen) worden en waar mensen tegenaan zouden kunnen lopen. Hoe komen mensen aan met de fiets? Waar parkeert men? Daarbij hadden we regels opgesteld om het reizen zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Een daarvan was bijvoorbeeld dat mensen op de fiets maar één barrière mochten doorgaan. Een deur met de hand open doen, of een hellingbaan of trap.

Ook keken we verder na de post-realisatie. Als de mobiliteit straks georganiseerd is, moet het aantrekkelijk zijn om deelmobiliteit te gebruiken. Daarin hebben we het hele traject uitgedacht. Van het plaatsen van de mobiliteit, naar het opleveringen van de woningen en zelfs het moment dat de toekomstige bewoner bij de makelaar en verder: als de mobiliteit in gebruik gaat worden genomen. Van digitale contactmomenten tot in levende lijve. Zo worden de bewoners bij de hand genomen en is een soepeler ingebruikneming van de mobiliteit gewaarborgd. Adviseren, realiseren én optimaliseren. Dat zal onder meer gebeuren in een heus mobiliteitscafé, mobiliteitswinkel en co-creatie sessies! Tevens krijgen bewoners een gekoppelde app en krijgen ze drie maanden een OV-uitprobeerabbonement. Kortom, een geheel verzorgde reis naar het optimale gebruik van ander vervoer dan de auto.

Het resultaat

In april is de aanbesteding van het terrein officieel gewonnen door RED company de Caransa Groep! Een heugelijk moment dat het startsein vormt voor de ontwikkeling van het gebied, waarin de oorspronkelijke ruige sfeer en experimentele geest zullen worden gecontinueerd. Het gebied wordt een energiezuinige, gezonde en tevens energieleverende wijk. Naast alle maatregelen en bouwwijzen die een minimale milieu-impact waarborgen en de wijk toekomstbestendig maken, past ook de inzet van duurzame mobiliteit daarbij. We stelden een plan waarin er binnen de wijk plaats is voor een mobiliteitshub aan de rand van het plan, er komt een grote fietsenstalling, er zal een afgemeten inpassing van minihubs per blok komen en verschillende soorten deelmobiliteit. De auto verdwijnt uit het straatbeeld en de wijk is daarmee een overwinning voor duurzame mobiliteit, met voetgangers en fietsers op de eerste plaats. 

Doordat er maar een plek is om te parkeren worden bewoners ook meer gestimuleerd om andere vervoerswijzen op te zoeken. Ook hebben we de sCOOL2walk app in het plan opgenomen. Kinderen lopen zo gezonder en veiliger naar school, zonder dat er auto’s bij hoeven komen te kijken.

Samen een 10 te scoren met tenders? neem dan contact op met iris.ruysch@thefuturemobility.network

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Service Designer Rotterdam: Mobiliteit in wijken

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
2024 ~ Voor de gemeente Rotterdam dragen we bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in twee wijken in het oostelijk deel van de stad (Oosterflank en Het Lage Land), door middel van ontwerpend onderzoek.
Kennis en Advies

Mobiliteitsonderzoek Gasstraat in Castricum

Opdrachtgever: Floresteyn Vastgoedadvies
26 nieuwe appartement bij de Gasstraat in Castricum. Dat verlangt een passend en uitgekiende mobiliteitsonderzoek. Lees hier hoe we dat gedaan hebben.
Programmamanagement

Zero-emissiezone Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Tot onze grote trots werden we gevraagd bij een project te helpen in onze eigen woonplaats Delft. Geleidelijk voert de gemeente zero-emissiezones in. Als zogenaamde 'friendly co-pilot' hebben we hierin bijgestaan.
Menu