Mobiliteitsmakelaar Zuid Holland Bereikbaar

Zuid Holland Bereikbaar heeft ons ingehuurd om als mobiliteitsmakelaar te werken in het deelgebied Zuid Hollandse Eilanden en Rotterdamse haven.

Opdrachtgever:
Zuid Holland Bereikbaar
Thema:
Minder hinder
Contactpersoon:
Tim Klein

Wat we doen

Zuid Holland Bereikbaar heeft ons ingehuurd om als mobiliteitsmakelaar te werken in het deelgebied Zuid Hollandse Eilanden en Rotterdamse haven. In de Rotterdamse haven benaderen we bedrijven om met hen in gesprek te gaan over de woon-werk verplaatsingen van het personeel. Met name hoe het vervoer van en naar kantoor is ingeregeld, welke initiatieven er momenteel lopen, welke adviezen we kunnen aandragen om dit te verbeteren en bovendien met de bijbehorende vragen: hoe komen ze op dit moment naar kantoor? Zijn de bedrijven en werknemers op de hoogte van alle onderhoudswerkzaamheden die de komende tijd zullen worden verricht in  Zuid-Holland die betrekking hebben op hun reisbewegingen? Kunnen we ze helpen met begeleidend advies? Daarbij informeren we de bedrijven over de werkzaamheden, verplichtingen en opgezette regelingen. Daaropvolgend zetten we tools in om ze hiermee verder te ondersteunen

Waarom we dit doen

Het doel is de regio bereikbaar te houden, meer auto’s van de weg te krijgen en uiteindelijk om duurzame gedragsverandering te stimuleren. Een van de tools die we inzetten is de mobiliteitsscan van Mobility Analyst (zie voorbeeldfoto hieronder, zonder cijfers weergegeven). Daarmee maken we inzichtelijk hoe medewerkers nú reizen en wat de potentie is voor ander vervoer als fiets, e-bike, speed pedelec of het OV. Uit de analyse volgt voor welk deel van de werknemers een andere reiswijze  toegankelijk of interessant is. In deze analyse wordt naast de potentiële reiswijze ook inzicht gegeven in de impact op thema’s zoals vitaliteit van het personeel, de impact op het milieu en de organisatie, en wat het kan doen op financieel gebied. Daar kan weer een advies uitvloeien over het gebruik van bijvoorbeeld deelfietsen op een station of carpooling of andere mobiliteitsmaatregelen. Wij maken ons hard dat dit soort initiatieven beschikbaar komen voor de organisaties met deze behoeften.

Het Resultaat

Momenteel zijn we met verschillende bedrijven in gesprek in het gebied, waarvan er veel openstaan voor een mobiliteitsscan. Het project loopt nog, maar het uiteindelijke doel is bij ongeveer tien bedrijven verandering teweeg brengen op gebied van mobiliteit aan de hand van de uitgevoerde mobiliteitsscans en de te bieden maatregelen die we op basis hiervan vormgeven. Een bijvangst is daarbij duurzame gedragsverandering bij deze bedrijven/medewerkers.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Programma Management

Vervolgproject bezorgrobot Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever: Dutch Automated Mobility
In 2021 deden we een pilot met een bezorgrobot (Rosie) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2023 pakten we door met een vervolgproject. Op dezelfde locatie, maar met een andere insteek en leverancier. Dit keer waren vooral de verschillen met de eerste fase interessant.
Kennis en Advies

Haalbaarheid Automatische Shuttle M4H

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, MRDH
De gemeente Rotterdam en de MRDH hebben The Future Mobility Network gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de implementatie van een zelfrijdende shuttle vanaf het Marconiplein naar het Merwe Vierhavensgebied (M4H).
Menu