Zuid Holland Bereikbaar heeft ons ingehuurd om als mobiliteitsmakelaar te werken in het deelgebied Zuid Hollandse Eilanden en Rotterdamse haven.

Opdrachtgever:
Zuid Holland Bereikbaar
Thema:
Minder hinder
Contactpersoon:
Tim Klein

Wat we doen

Zuid Holland Bereikbaar heeft ons ingehuurd om als mobiliteitsmakelaar te werken in het deelgebied Zuid Hollandse Eilanden en Rotterdamse haven. In de Rotterdamse haven benaderen we bedrijven om met hen in gesprek te gaan over de woon-werk verplaatsingen van het personeel. Met name hoe het vervoer van en naar kantoor is ingeregeld, welke initiatieven er momenteel lopen, welke adviezen we kunnen aandragen om dit te verbeteren en bovendien met de bijbehorende vragen:

– Hoe komen ze op dit moment naar kantoor?
– Zijn de bedrijven en werknemers op de hoogte van alle onderhoudswerkzaamheden die de komende tijd zullen worden verricht in  Zuid-Holland die betrekking hebben op hun reisbewegingen?
– Kunnen we ze helpen met begeleidend advies?

Daarbij informeren we de bedrijven over de werkzaamheden, verplichtingen en opgezette regelingen. Daaropvolgend zetten we tools in om ze hiermee verder te ondersteunen

Waarom mobiliteitsmakelaar?

Het doel is de regio bereikbaar te houden, meer auto’s van de weg te krijgen en uiteindelijk om duurzame gedragsverandering te stimuleren. Een van de tools die we inzetten is de mobiliteitsscan van Mobility Analyst (zie voorbeeldfoto hieronder, zonder cijfers weergegeven). Daarmee maken we inzichtelijk hoe medewerkers nú reizen en wat de potentie is voor ander vervoer als fiets, e-bike, speed pedelec of het OV.

Uit de analyse volgt voor welk deel van de werknemers een andere reiswijze  toegankelijk of interessant is. In deze analyse wordt naast de potentiële reiswijze ook inzicht gegeven in de impact op thema’s zoals vitaliteit van het personeel, de impact op het milieu en de organisatie, en wat het kan doen op financieel gebied. Daar kan weer een advies uitvloeien over het gebruik van bijvoorbeeld deelfietsen op een station of carpooling of andere mobiliteitsmaatregelen. Wij maken ons hard dat dit soort initiatieven beschikbaar komen voor de organisaties met deze behoeften.

Mobiliteitsscan gebruikt door mobiliteitsmakelaar

Maatregelen 2024

In de omgeving staan de komende tijd veel grote onderhoudswerkzaamheden gepland, aan bijvoorbeeld de Heinenoordtunnel, de Spijkernisserbrug en de Hartelbrug. Daarom zijn we concreet gaan kijken welke bedrijven hier last van ondervinden en we extra kunnen voorzien van informatie om tijdig personeel uit de auto te halen. Daarvoor hebben we twee platformen gebruikt.
– TomTom Move: hiermee hebben we gemeten wie van waar naar waar reist. Werknemers, normale reizigers, forenzen, logistieke bedrijven.
– Met de genoemde mobiliteitsscan maken we inzichtelijk welke organisaties vooral last hebben van die renovatiewerkzaamheden.

Als bijvoorbeeld de Spijkernisserbrug in onderhoud gaat weten we zo precies hoeveel procent of aantallen van de werknemers daar hinder van zullen ondervinden. Daarop kan een mobiliteitsmakelaar anticiperen in het advies en de mensen nu al aanraden anders te gaan reizen. Aansluitend bij onze werkwijze en ideologie: voorkomen is beter dan genezen!

Het Resultaat

Momenteel zijn we in de rol van mobiliteitsmakelaar met verschillende bedrijven in gesprek in het gebied, waarvan er veel openstaan voor een mobiliteitsscan. Het project loopt nog, maar het uiteindelijke doel is bij ongeveer tien bedrijven verandering teweeg brengen op gebied van mobiliteit aan de hand van de uitgevoerde mobiliteitsscans en de te bieden maatregelen die we op basis hiervan vormgeven. Een bijvangst is daarbij duurzame gedragsverandering bij deze bedrijven/medewerkers.

Recent is daarom ook een uitgebreide analyse uitgevoerd van de mobiliteitsscans. Daaruit is gebleken dat ongeveer 70% van de medewerkers direct of indirecte hinder zal ondervinden van de geplande renovaties. Daarnaast kijken we als mobiliteitsmakelaar buiten het algemene dus ook naar hoe hoog het aandeel bij bedrijven specifiek is en daarmee het belang om deze bedrijven en organisaties te informeren. Daarop worden vervolgens gesprekken ingepland: wat kunnen we doen, kunnen we het personeel verleiden tot openbaar vervoer, thuiswerken, carpoolen of bijvoorbeeld vanpoolen (gezamenlijk reizen in een busje).

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Studenten Research Challenges – Dutch Innovation Park

Opdrachtgever: MRDH & Gemeente Zoetermeer
We ondersteunen een aantal samenwerkende stakeholders in een project van de Gemeente Zoetermeer, waarbij studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) een onderzoeksuitdaging krijgen van spelers uit het bedrijfsleven.
Vastgoed en Strategie

Mobiliteitsplan tender Havenstraatterrein Amsterdam

Opdrachtgever: RED Company
Met een vooruitstrevend en origineel mobiliteitsplan mochten we bijdragen aan de door RED Company en Caransa Groep gewonnen tender voor het Havenstraattrerrein in Amsterdam. Lees hier op wat voor innovatieve manieren we een toekomstig bestendig en autovrije wijk helpen ontwikkelen.
Projectmanagement

Beheerder verkeer en mobiliteit Montfoort

Opdrachtgever: Gemeente Montfoort
We zijn door de gemeente Montfoort gevraagd in de rol van beheerder verkeer en mobiliteit. We helpen zo evenementen veiliger te laten verlopen, verkeersoplossingen te bedenken en nog veel meer!
Menu