Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.

Opdrachtgever:
Regio Riviereneiland
Thema:
Gebieds- en projectontwikkeling
Contactpersoon:
Tim Klein
Partners:
Regio Rivierenland

Wat we doen

Regio Rivierenland schakelde ons in als mobiliteitsmakelaar voor specifiek de werkgeversbenadering. De regio heeft namelijk te maken met een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto als eerste keuze gebruiken. Het is onze opgave om spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.

Waarom we dit doen

We benaderden bedrijven in de regio om gratis gebruik te maken van onze diensten. Met een mobiliteitsscan lieten we bedrijven inzien hoe aanpassingen in het fiets-, OV-, auto- en thuiswerkbeleid invloed kunnen hebben op thema’s als mens, milieu, financiën en organisatie. Ook hielden we een medewerkersenquête om het draagvlak voor gedragsverandering te toetsen.

Uiteindelijk boden we de regio een maatregelpakket aan dat bestond uit fietshubs, een uitprobeeractie voor e-bikes, een kortingsregeling voor e-bikes, een e-learning over hybride werken en een thuiswerkplek-scan.

Het resultaat

Voor negen bedrijven mochten we een mobiliteitsscan uitvoeren. Het komende half jaar komen er hier nog minimaal vier bij. Op basis van de gegevens uit deze scans bepalen we hublocaties in de verschillende gemeenten.

De bedrijven waar we mee samenwerken zijn al bijna voldoende om de doelstelling van de regio te halen. We verwachten dat 10% van de mensen binnen elk bedrijf aanhaakt op de actie. In september wordt de eerste hub geplaatst en rollen we de overige acties uit bij de bedrijven.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Programma Management

Vervolgproject bezorgrobot Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever: Dutch Automated Mobility
In 2021 deden we een pilot met een bezorgrobot (Rosie) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2023 pakten we door met een vervolgproject. Op dezelfde locatie, maar met een andere insteek en leverancier. Dit keer waren vooral de verschillen met de eerste fase interessant.
Kennis en Advies

Haalbaarheid Automatische Shuttle M4H

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, MRDH
De gemeente Rotterdam en de MRDH hebben The Future Mobility Network gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de implementatie van een zelfrijdende shuttle vanaf het Marconiplein naar het Merwe Vierhavensgebied (M4H).
Menu