Als mobiliteitsmakelaar bouwden we door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.

Opdrachtgever:
Regio Rivierenland
Thema:
Minder hinder
Contactpersoon:
Tim Klein

Wat een Mobiliteitsmakelaar doet

Ja, wat doet nou eigenlijk een mobiliteitsmakelaar? In 2021 werden we door de regio Rivierenland als zodanig ingeschakeld met een focus op de werkgeversbenadering. Niet alle bedrijven in de regio zijn even makkelijk te bereiken en hierdoor stappen veel mensen vaak als eerste in de auto. De opgave was duidelijk: het realiseren van spitsmijdingen en de CO2-uitstoot verminderen. Met het benaderen van de bedrijven maakten we inzichtelijk waar er kansen lagen om de werknemers ander vervoer te laten gebruiken, werd een netwerk gecreëerd en stelden we een uitgebreide analyse op van het gebied. Welke bedrijven zitten er? Wat voor typen bedrijven? Wat zijn de te overbruggen afstanden? Hoe reizen mensen nu en welke andere mogelijkheden zijn er?

Door middel van de uitkomsten van de gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer. De gebiedsanalyse toonden een grote potentie voor meerdere bedrijven wegens een korte woon-werkafstand van personeel, waarmee er een focus kwam op maatregelen die daarbij zinvol zijn: fietsen, e-bikes (uitprobeerpool), kortingsregelingen tweewielers, OV, de combinatie van OV en fietsen en hybride werken.

Waarom we het doen

Door het benaderen en het adviseren van bedrijven over (duurzame) mobiliteit, en het uitvoeren van mobiliteitsscans en medewerkers-enquêtes creëren we bewustwording bij bedrijven en medewerkers en maken we inzichtelijk wat de impact is bij verandering van mobiliteitsgedrag. Dit leidt tot implementaties waarmee mensen daadwerkelijk over gaan op alternatieve manieren van vervoer. Ook verwerven we inzichten over wat de impact is op de vitaliteit van het personeel, het milieu en de algehele organisatie. We zetten ons in dat de initiatieven ook beschikbaar komen voor bedrijven en organisaties met behoeften naar een duurzamer woon-werkverkeer. 

In onze rol als mobiliteitsmakelaar dragen we zo bij aan de CO2-reductie op gemeentelijke en regionale schaal en zorgen we voor een betere doorstroming van het verkeer.

De resultaten na de inzet van een mobiliteitsmakelaar

Inmiddels hebben we al 16 mobiliteitsscans uitgevoerd bij bedrijven in de regio. Er zijn drie fietshubs bij stations gerealiseerd waar gratis deelfietsen voor werknemers staan. Dit betreft de drie grote stations Geldermalsen, Zaltbommel en Tiel. Hieraan doen 12 bedrijven mee. We verbinden de bedrijven en zorgen dat ze zich committeren aan het gebruik van de fietshubs, passend binnen de behoeften en uitdagingen die ze binnen de organisatie hebben. Er zijn ook drie bedrijven die gebruik maken van een e-bike uitprobeerpool, waarin het gebruik van de elektrische fietsen door het personeel geprobeerd kan worden. Tevens zien we steeds meer bedrijven die een medewerkers-enquête doen. We houden al deze goede resultaten bij in een dashboard.

Groot Variabel Onderhoud A15

In de zomerperiode wordt de A15 in deze regio aan beide kanten achtereenvolgend een week lang afgesloten ter renovatie. Dit zal een druk leggen om het omliggende wegennet en hinder met zich meebrengen. Bedrijven kunnen zich bij ons melden voor adviesgesprek!

Bij rivierenland nog een kort stuk toevoegen over GVO A15, Groot Variabel Onderhoud A15. In de zomerperiode wordt de A15 in de regio rivierenland beide kanten* achtereenvolgend een week lang afgesloten/gerenoveerd. Dit brengt hinder met zich mee. Bedrijven kunnen zich bij ons melden voor een adviesgesprek.

* tussen Gorinchem en knooppunt Deil (12 en 26 juli).
12-19 juli Gorinchem richting Deil dicht. 19-26 juli Deil richting Gorinchem. Zie bijgevoegd de eerste twee plaatjes.

 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Studenten Research Challenges – Dutch Innovation Park

Opdrachtgever: MRDH & Gemeente Zoetermeer
We ondersteunen een aantal samenwerkende stakeholders in een project van de Gemeente Zoetermeer, waarbij studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) een onderzoeksuitdaging krijgen van spelers uit het bedrijfsleven.
Vastgoed en Strategie

Mobiliteitsplan tender Havenstraatterrein Amsterdam

Opdrachtgever: RED Company
Met een vooruitstrevend en origineel mobiliteitsplan mochten we bijdragen aan de door RED Company en Caransa Groep gewonnen tender voor het Havenstraattrerrein in Amsterdam. Lees hier op wat voor innovatieve manieren we een toekomstig bestendig en autovrije wijk helpen ontwikkelen.
Projectmanagement

Beheerder verkeer en mobiliteit Montfoort

Opdrachtgever: Gemeente Montfoort
We zijn door de gemeente Montfoort gevraagd in de rol van beheerder verkeer en mobiliteit. We helpen zo evenementen veiliger te laten verlopen, verkeersoplossingen te bedenken en nog veel meer!
Menu