Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.

Opdrachtgever:
Regio Rivierenland
Thema:
Minder hinder
Contactpersoon:
Tim Klein

Wat we doen

In 2021 schakelde de Regio Rivierenland ons in als mobiliteitsmakelaar. De focus lag hierbij op de werkgeversbenadering. Niet alle bedrijven in de regio zijn even makkelijk te bereiken en hierdoor stappen veel mensen vaak als eerste in de auto. De opgave was duidelijk: het realiseren van spitsmijdingen en de CO2-uitstoot verminderen. Met het benaderen van de bedrijven maakten we inzichtelijk waar er kansen lagen om de werknemers ander vervoer te laten gebruiken, werd een netwerk gecreëerd en stelden we een uitgebreide analyse op van het gebied. Welke bedrijven zitten er? Wat voor typen bedrijven? Wat zijn de te overbruggen afstanden? Hoe reizen mensen nu en welke andere mogelijkheden zijn er?

Door middel van de uitkomsten van de gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer. De gebiedsanalyse toonden een grote potentie voor meerdere bedrijven wegens een korte woon-werkafstand van personeel, waarmee er een focus kwam op maatregelen die daarbij zinvol zijn: fietsen, e-bikes (uitprobeerpool), kortingsregelingen tweewielers, OV, de combinatie van OV en fietsen en hybride werken.

Waarom we dit doen

Door het benaderen en het adviseren van bedrijven over (duurzame) mobiliteit, en het uitvoeren van mobiliteitsscans en medewerkers-enquêtes creëren we bewustwording bij bedrijven en medewerkers en maken we inzichtelijk wat de impact is bij verandering van mobiliteitsgedrag. Dit leidt tot implementaties waarmee mensen daadwerkelijk over gaan op alternatieve manieren van vervoer. Ook verwerven we inzichten over wat de impact is op de vitaliteit van het personeel, het milieu en de algehele organisatie. We zetten ons in dat de initiatieven ook beschikbaar komen voor bedrijven en organisaties met behoeften naar een duurzamer woon-werkverkeer. 

In onze rol als mobiliteitsmakelaar dragen we zo bij aan de CO2-reductie op gemeentelijke en regionale schaal en zorgen we voor een betere doorstroming van het verkeer.

Het resultaat

Inmiddels hebben we al 16 mobiliteitsscans uitgevoerd bij bedrijven in de regio. Er zijn drie fietshubs bij stations gerealiseerd waar gratis deelfietsen voor werknemers staan. Dit betreft de drie grote stations Geldermalsen, Zaltbommel en Tiel. Hieraan doen 12 bedrijven mee. We verbinden de bedrijven en zorgen dat ze zich committeren aan het gebruik van de fietshubs, passend binnen de behoeften en uitdagingen die ze binnen de organisatie hebben. Er zijn ook drie bedrijven die gebruik maken van een e-bike uitprobeerpool, waarin het gebruik van de elektrische fietsen door het personeel geprobeerd kan worden. Tevens zien we steeds meer bedrijven die een medewerkers-enquête doen. We houden al deze goede resultaten bij in een dashboard.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Project Management

Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.
Vastgoed en Strategie

Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

Opdrachtgever: ABB Bouwgroep
In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.
Menu