We zijn gevraagd een innovatief en duurzaam mobiliteitsconcept toe te voegen aan een tender. Deze is voor de ontwikkeling van het (oude) Diaconessenhuis in het zuiden van Voorburg.

Opdrachtgever:
WDevelop
Thema:
Gebieds- en projectontwikkeling
Contactpersoon:
Iris Ruysch

Wat we doen

In opdracht van WDevelop zijn wij gevraagd een innovatief en duurzaam mobiliteitsconcept toe te voegen aan een tender. Deze is voor de ontwikkeling van het (oude) Diaconessenhuis in het zuiden van Voorburg. Een klein kavel met veel groen, dat het liefst zo goed mogelijk behouden wordt en met soepele ontsluitingen naar de A12, A13 en A4, is het een aantrekkelijk woon-werkgebied voor diverse doelgroepen.

Primair doel voor het mobiliteitsconcept een zo efficiënt mogelijke parkeerbehoefte en dus het omlaag brengen van de parkeernorm. We onderzoeken hierbij welke mobiliteitsconcepten ingezet kunnen worden om die parkeerbehoefte te verminderen. Tevens werd gevraagd rekening te houden met zorgwoningen, die een deel het sociale woonprogramma zullen invullen. Doordat omstandigheden verhinderen dat een deel van de parkeerbehoefte ondergronds kan worden opgevangen, er wel behoefte was de parkeerplaatsen uit het zicht te houden en een aanwezige kapel vanwege monumentale waarde bewaard diende te worden, hebben we ons gericht op een mobiliteitsplan met inzet op alternatieve vormen van mobiliteit. 

Hoe en waarom we het doen

Om tot een holistische mobiliteitsvisie te komen nemen we alle variabelen onder de loep. Welke voorzieningen zijn en komen er en wat zijn de afstanden ertussen? Hoe korter de afstanden hoe minder mobiliteit vereist is. Dit is voor ons een belangrijke stelregel in het ontwikkelen van nieuwe gebieden en aanpassen van bestaande: voorkomen is beter genezen.

Het bleek dat de voorzieningen goed bereikbaar zijn met fiets en te voet, wat het al een gunstig gebied maakt qua actieve mobiliteit. Dat zorgt voor een positieve invloed op (minder) autobezit en het gebruik, wat ook een voorspoedige reductie van de parkeernorm waarborgde. Zoals vaak bij onderzoek houden we rekening met meerdere partijen en hielden we hier ook in het oog wat de ambities zijn van het naburig gelegen, nieuwe Reinier de Graaff ziekenhuis. En kunnen de ambities samenvallen? Heeft het ziekenhuis ook interesse in het toevoegen van deelmobiliteit of deelautosystemen?

Gunstig was dat onze visie en norm overeenkwam met het beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg: gericht op alternatieven. Door de ligging van het OV konden we een maximale reductie van 5% toepassen, met binnen een kilometer afstand station Voorburg. Met fietsparkeren en deelmobiliteit brachten we de parkeernorm verder omlaag. Een extra winst was de beoogde aanwezigheid van jongerenwoningen, een doelgroep die geneigd is sneller gebruik te maken van deelmobiliteit.

Uiteindelijk stelden we vijf voorwaarden op om de norm in het gebied haalbaar te maken:
– Reduceren parkeernormen: minder verkeersdruk en hogere leefbaarheid
– Parkeerbeleid wordt gereguleerd: parkeernormen aanpassen op de behoefte  van de bewoners zodat de afhankelijkheid van auto’s omlaag gaat
– Hoogwaardige stallingsvoorzieningen voor de fiets: overdekt, toegankelijk en voorzien van voldoende oplaadpunten voor en e-bikes
– Governance en exploitatie van deelmobiliteit op orde: het is essentieel dat de deelmobiliteit een volwaardig alternatief is voor de privéauto. De betaalbaarheid van de deelmobiliteit is hierin een belangrijke factor.
– Verwijderen van parkeerplekken ‘op het maaiveld’ waardoor meer ruimte voor groen gecreëerd kan worden.

Het Resultaat

Voor de 220 te realiseren woningen hanteert de gemeente een norm van 200 parkeerplekken. Met de verschillende oplossingen in ons mobiliteitsplan wisten we de norm met 27% te reduceren. Ook zijn daarin zes plekken voor deelauto’s opgenomen. Ontwikkelaar WDevelop kan nu verder met het doorontwikkelen en als er ook bestuurlijk een besluit over is genomen gaan we kijken hoe we dit plan een plek gaan geven in de governance en business case. 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Vastgoed en Strategie

FSD: De Nieuwe Kethelpoort

Wij zijn een samenwerking met FSD Development gestart, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het schrijven en implementeren van het mobiliteits aspect bij de (grote) ontwikkelingen die vanuit FSD geinitieerd worden, zo ook bij een nieuwe ontwikkeling in Schiedam: De Nieuwe Kethelpoort.

Pilot logistieke robot Landal Greenparks

Opdrachtgever: Landal GreenParks, Novon
Voor vakantiepark Landal ‘t Loo zijn we aanvankelijk gaan verkennen hoe een, nog niet nader bepaald, autonoom voertuig, een logistieke robot, kon bijdragen aan de taakverlichting binnen logistieke werkzaamheden in het park.
Menu