Het LivingLAPT-project biedt duurzame, zelfrijdende shuttle- en logistieke services aan tussen verschillende steden in Europa. FMN was de verantwoordelijke partij voor de veilige uitvoering en operationele beheer van de pilot binnen dit project in Helmond.

Opdrachtgever:
EIT, Urban Mobility
Thema:
Geautomatiseerde mobiliteit
Contactpersoon:
Ahmed Hashish
Partners:
EIT, Gemeente Helmond

Wat we doen

Stedelijke gebieden staan voor diverse uitdagingen, zoals luchtvervuiling, de veiligheid van kwetsbare weggebruikers en de algemene levenskwaliteit. Een mogelijke oplossing voor deze problemen ligt in het gebruik van shuttles zonder bestuurder. LivingLAPT is een project dat duurzame, autonome shuttle- en logistieke diensten aanbiedt tussen Europese steden. The Future Mobility Network was verantwoordelijk voor de pilot in Helmond. We streven ernaar om de aanwezigheid van fysieke operators aan boord van de shuttles te verminderen en in plaats daarvan operators op afstand in te zetten, die meerdere diensten tegelijkertijd kunnen coördineren. Dit wordt bereikt door in vier fasen nauw samen te werken met burgers, steden, operators, de academische wereld, het bedrijfsleven en beleidsmakers.

Autonome, elektrische shuttles brengen o.a. als voordelen dat het een snelle, flexibele oplossing kan zijn; ze elimineren luchtvervuiling; het aantal dodelijk ongevallen vermindert en ze maken geasfalteerde wegen en parkeerplaatsen vrij, zodat deze ruimte bieden voor sociale stedelijke ruimtes. In Helmond hebben we een proef gedaan en we verzamelden in meerdere Europese landen informatie op voor het gebruik van automatische shuttles om zo tot een compleet beeld te komen met oog op de toekomst. Zodat we als Europese landen een eenduidig beleid kunnen voeren en wat valt er allemaal nog aan te passen?

Hoe we het doen en bezoek koning

Voor LivingLAPT droeg de locatie Helmond bij aan de daadwerkelijke implementatie van flexibele en betaalbare geautomatiseerde shuttlediensten. De volledige implementatie bestaat uit vier fases:

Implementatie in een gecontroleerde stedelijke omgeving zonder passagiers.
– Implementatie in een gecontroleerde stedelijke omgeving met passagiers aan boord en safety bestuurder/operator aan boord.
– Operatie in een gecontroleerde stedelijke omgeving zonder passagiers aan boord en zonder een safety operator aan boord.
– Volledig autonome implementatie in een real-life setting.

Binnen dit traject was FMN de verantwoordelijke partij voor de veilige implementatie en exploitatie van de pilot.  We brachten de opgedane kennis en geleerde lessen over aan alle partners en deden een technische & operationele haalbaarheidsstudie. Een mooie mijlpaal was het bezoek koning Willem Alexander en koningin Maxima aan het project in 2022. 

(lees verder onder de foto)

Vervolg 2023 Milton Keys

In 2023 werden we opnieuw betrokken bij het project door voor een pilot in de Engelse stad Milton Keynes een implementatieplan te schrijven. Ook daar zijn ze gaan rijden met een automatisch rijdende shuttle van Aurrigo en ook een logistieke robot van BringAuto. Tevens hebben we dat gecombineerd met een achtergrond of literatuuronderzoek naar de wetgeving in de verschillende landen die meedoen aan het LivingLapt project. Landen als Tjechië, Noorwegen en het eigen Nederland. Uit deze informatie is een rapport opgemaakt, waarin interessante contrasten naar voor kwamen in de verschillende wet- en regelgeving.

Het resultaat

Van 5 tot 8 september 2022 werden in totaal 10 experimenten uitgevoerd op het TNO-terrein op de automotive campus in Helmond. Een 208 m lange route met verschillende zones eromheen gedefinieerd. De maximumsnelheid voor deze route in autonome modus was ingesteld op 15 km/u, terwijl 21 km/u kon worden bereikt in de handmatige modus (steward-control en telebediening). Er werden lessen geleerd over het gebruik van 4G, het detecteren en ontwijken, camerazicht bij weinig licht, een alertheid alarm, de overgang van autonome modus naar telebesturing en rolstoelgebruik.

 

 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Vastgoed en Strategie

FSD: De Nieuwe Kethelpoort

Wij zijn een samenwerking met FSD Development gestart, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het schrijven en implementeren van het mobiliteits aspect bij de (grote) ontwikkelingen die vanuit FSD geinitieerd worden, zo ook bij een nieuwe ontwikkeling in Schiedam: De Nieuwe Kethelpoort.

Pilot logistieke robot Landal Greenparks

Opdrachtgever: Landal GreenParks, Novon
Voor vakantiepark Landal ‘t Loo zijn we aanvankelijk gaan verkennen hoe een, nog niet nader bepaald, autonoom voertuig, een logistieke robot, kon bijdragen aan de taakverlichting binnen logistieke werkzaamheden in het park.
Menu