In opdracht van Zuid-Holland Bereikbaar voeren we binnen dit project het algehele projectmanagement uit en stelden als doel 1000 mensen structureel uit de spits te halen en 10% tot 12% minder voertuigverliesuren te maken door files. Dat is gelukt en nu pakken we door.

Opdrachtgever:
Zuid-Holland Bereikbaar
Thema:
Minder hinder
Contactpersoon:
Alwin Bakker

Wat doen we

Eind 2018 benoemde Transport en Logistiek Nederland dat de A15 de op één na duurste file van Nederland is. Dat bleek mede uit een scan die ze hadden uitgevoerd over alle snelwegen in Nederland. Door dagelijkse filevorming aan beide kanten tussen Ridderkerk en Gorinchem ligt er veel druk op het woon- en werkverkeer. Een beoogde groei van 25.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen verhoogde die druk.

Er waren plannen voor een verbreding van de snelweg, maar dat gaat niet over één nacht ijs. Uiteindelijk werd de verbreding vooruitgeschoven naar 2028, waarmee het nog tien jaar zou duren voor een oplossing. Daarom is er een korte termijn aanpak bedacht, waarin we in opdracht van Zuid Holland Bereikbaar hebben aangegeven dat een deel van het probleem kan worden opgelost door de auto niet meer te gebruiken. Een op dat moment vernieuwende aanpak voor Nederland.

In opdracht van Zuid-Holland Bereikbaar voeren we binnen het project het algehele projectmanagement uit en stelden als doel 1000 mensen structureel uit de spits te halen en 10% tot 12% minder voertuigverliesuren te maken door files. Dit doel is inmiddels gehaald en we blijven dus vooral doorgaan met de aanpak.

Inmiddels zijn we aanbeland in fase 3 van het project. In deze afrondende fase zijn we nog tot eind 2024 actief in het gebied. Omdat de initiële targets zijn gehaald, zetten we nu meer in op de uitvoering en het slim koppelen van deze uitvoering aan de nieuwe onderhoudsprojecten in de directe nabijheid van de A15. Natuurlijk is het effect nog steeds merkbaar op de A15.

Hoe we het doen

Vanaf januari 2023 is fase 3 gestart, waarbij de focus dus is verschoven naar realisatie van stimuleringsmaatregelen en het slim koppelen van de inzet aan andere onderhoudswerkzaamheden in de regio Drechtsteden. Als programmamanager sturen we het team vanuit Zuid Holland Bereikbaar aan en daarnaast verzorgen we de projectbeheersing, monitoring en evaluatie. Ook sturen we de communicatie en administratie aan. Bedrijfsmakelaars gaan in gesprek met bedrijven en maken er afspraken mee, logistieke makelaars die hetzelfde doen gericht op logistieke bedrijven en de zogenaamde reizigersaanpak, die met omwonenden in gesprek gaat.

In deze gesprekken wordt een overzicht opgesteld, waarmee wij vervolgens een gericht maatregelpakket kunnen samenstellen om nieuw reisgedrag te stimuleren. Nadat het maatregelpakket is opgesteld, worden ze ook daadwerkelijk geïmplementeerd. Mobiliteitshubs, deelfietsen en bijvoorbeeld e-bike uitprobeerpools worden neergezet en dragen eraan bij dat het verkeer ontlast wordt en vooral mensen structureel de auto laten staan. In de regio zijn vooral veel bruggen aan onderhoud of gehele vervangen toe. De Merwede Brug, de Brug over Noord, de Wantijbrug, de N3 is pas helemaal gerenoveerd.

Het resultaat

Met de inzet van het team op nieuwe projecten, zijn we in staat veel te realiseren en dat efficienter (en dus goedkoper te doen).We maken werk met werk en hoeven niet opnieuw een hele uitvoeringsorganisatie neer te zetten. . Van de korte termijn aanpak van de KTM A15, hopen we naar een middellange termijn aanpak binnen de hele regio te gaan. Daarmee zullen we structureel mensen uit de auto halen en voertuigverliesuren op meer plekken verminderen.

Zuid-Holland Bereikbaar is de opdrachtgever van dit project. Zij werken in opdracht van verschillende partijen, waaronder de regio Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van I&W. Met het project stimuleren we mensen om de auto wat vaker te laten staan en bijvoorbeeld vaker gebruik te maken van een e-bike.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Service Designer Rotterdam: Mobiliteit in wijken

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
2024 ~ Voor de gemeente Rotterdam dragen we bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in twee wijken in het oostelijk deel van de stad (Oosterflank en Het Lage Land), door middel van ontwerpend onderzoek.
Kennis en Advies

Mobiliteitsonderzoek Gasstraat in Castricum

Opdrachtgever: Floresteyn Vastgoedadvies
26 nieuwe appartement bij de Gasstraat in Castricum. Dat verlangt een passend en uitgekiende mobiliteitsonderzoek. Lees hier hoe we dat gedaan hebben.
Programmamanagement

Zero-emissiezone Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Tot onze grote trots werden we gevraagd bij een project te helpen in onze eigen woonplaats Delft. Geleidelijk voert de gemeente zero-emissiezones in. Als zogenaamde 'friendly co-pilot' hebben we hierin bijgestaan.
Menu