Haalbaarheid bezorgrobot Zuid-Nederland

In samenwerking met de Breda University of Applied Sciences (BUas) en Dutch Automated Mobility (DAM) doet The Future Mobility Network een studie naar interessante gebieden in Noord-Brabant voor de inzet van een bezorgrobot.

Opdrachtgever:
BUas, Logistics Community Brabant (LCB)
Thema:
Bezorgrobots
Contactpersoon:
Tim Klein

Wat we doen

In samenwerking met de Breda University of Applied Sciences (BUas) en Dutch Automated Mobility (DAM) doet The Future Mobility Network een studie naar interessante gebieden in Noord-Brabant voor de inzet van een bezorgrobot. Door middel van onze “learning by doing” filosofie en ervaring met kennis- en innovatiemanagement, ontwikkelen wij gericht ideeën over nieuwe mobiliteit naar implementatie en waar rendabel op de langere termijn naar exploitatie. We hebben in deze verkenning een zogenaamde uitgebreide Decision Support Tool (DST) ontwikkeld. Aan de hand van de ontwikkeling van deze tool kunnen we afmeten in welke mate een gebied interessant is. Er komt een score uit per thema dat belangrijk is bij de implementatie van een bezorgrobot. Vervolgens wordt met een GIS-toepassing (Geografisch Informatie Systeem) aan de hand van openbare data een visualisatie gemaakt van de voorzieningen en voorwaarden die worden gesteld en vervolgens wordt geanalyseerd welke use cases interessant zijn en welke partijen we daarvoor nodig hebben. Om de op data gebaseerde keuze voor een use case te valideren gaan we ook fysiek langs bij de locatie om met de DST (gevormd door jarenlange bezorgrobot ervaring) af te gaan of de data klopt en er geen onverwachte “hobbels” op de weg zijn die implementatie in de weg staat.

Uiteindelijk is het antwoord op de centrale vraag (is een robot voor een gebied een geschikte oplossing?) afhankelijk van veel factoren, die allemaal worden meegenomen met deze werkwijze. Een belangrijk aspect is om alle partijen die hierbij betrokken moeten zijn, goed mee te nemen in de voorbereiding.

Waarom we dit doen

Er lijken steeds meer interessante toepassingen bij te komen voor bezorgrobots. Ze worden nu al op diverse plekken ingezet voor voedsel, maar ook pakketten, medicijnbezorging en het ondersteunen van facilitaire afdelingen lijken op korte termijn een handige inzetbaarheid te worden. De inzetbaarheid zal vooral in steden of afgesloten/beperkte grootte buitengebieden plaatsvinden door de relatief kleine afstanden die interessant zijn voor de bezorgrobots.

Dit onderzoek is dus specifiek toegespitst als inventarisatie van mogelijke use cases in Noord-Brabant. We brengen daarbij de hele provincie in kaart, met een nadruk op gebieden en faciliteiten waar(-in) de robot grote kans van slagen heeft. Door de gebruikte werkwijze bekijken we of er mogelijke interessante partners uit voortkomen.

Het resultaat

Het doel is uiteindelijk een geschikte locatie te vinden waar we een nieuw project kunnen starten om de bezorgrobot ook daadwerkelijk te kunnen laten rondrijden. In deze verkenning is het voornaamste doel om de weg voor de implementatie van een bezorgrobot zo glad mogelijk te maken. We voeren daarbij gesprekken met kaderstellende partijen zoals de RDW, maar ook met wegbeheerders en een verzekeraar die uiteindelijk een bezorgrobot moet gaan verzekeren. Met de realisatie van het Decision Support Tool is ons eerste doel bereikt en nu zijn we hard op weg naar een samenwerkingsverband of consortium. Met een bezorgrobot demodag zal deze fase later dit jaar afgesloten worden. 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Programma Management

Vervolgproject bezorgrobot Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever: Dutch Automated Mobility
In 2021 deden we een pilot met een bezorgrobot (Rosie) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2023 pakten we door met een vervolgproject. Op dezelfde locatie, maar met een andere insteek en leverancier. Dit keer waren vooral de verschillen met de eerste fase interessant.
Kennis en Advies

Haalbaarheid Automatische Shuttle M4H

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, MRDH
De gemeente Rotterdam en de MRDH hebben The Future Mobility Network gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de implementatie van een zelfrijdende shuttle vanaf het Marconiplein naar het Merwe Vierhavensgebied (M4H).
Menu