De gemeente Rotterdam en de MRDH hebben The Future Mobility Network gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de implementatie van een zelfrijdende shuttle vanaf het Marconiplein naar het Merwe Vierhavensgebied (M4H).

Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam, MRDH
Thema:
Geautomatiseerde mobiliteit
Contactpersoon:
Ahmed Hashish

Wat doen we

The Future Mobility Network is door de gemeente Rotterdam en de MRDH gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar de inzet van een automatisch rijdende shuttle vanaf het Marconiplein naar het Merwe Vierhavensgebied (M4H). Dit als aansluiting op de grotere OV-lijnen van het Marconiplein naar de rest van het gebied. Op dit moment is er namelijk geen enkele OV-dienst die naar de rest van het Merwe Vierhavensgebied rijdt en blijven de vervoersmogelijkheden tot op heden beperkt tot deelmobiliteit.

De haalbaarheid is extra relevant omdat er een gebiedsontwikkeling gepland staat waarbij er heel veel woningen worden gebouwd vanaf 2025. Bovendien zijn er ook al vluchtelingen gehuisvest en is het een gastgebied geweest voor een landelijk aantrekkelijke musicalproductie over de periode ‘40-’45. Voor dergelijk gebruik dient de inclusiviteit en bereikbaarheid van bezoekers met het OV op orde te zijn.

We doen het haalbaarheidsonderzoek volgens het ‘learning by doing’ principe, waarbij we verschillende aspecten van de use case hebben onderzocht: voertuigtechnisch, mobiliteitssysteem en vervoerswaarde, juridisch, toelatingen veiligheid, gebruikersaspecten (human factors en acceptatie) en financieel (businesscase).

Waarom doen we het

Doordat het gebied voornamelijk een industrieterrein is, is er een onregelmatige vraag om OV-diensten te laten rijden. In samenwerking met het MRDH en de gemeente Rotterdam hebben wij daarom de opties verkend om het gebied enerzijds beter bereikbaar te maken en anderzijds meer mensen uit de auto te krijgen.

Er zijn in Nederland al meerdere plekken waar geëxperimenteerd wordt met automatisch rijdend vervoer, maar als FMN willen we deze transitie graag versnellen. De huidige voertuigen hebben soms beperkt zicht bij bepaalde verkeerssituaties. Hierdoor kunnen niet alle routes veilig gereden worden. Slimme sensoren en systemen voor verkeersregeling (bijv. iVRI, slimme detectiecamera’s) dragen wel steeds meer bij aan een toekomst met automatisch rijdend vervoer zonder bestuurder aan boord. Net als de haalbaarheidsonderzoeken en testcases waar FMN zich op richt. Door de grotere kennis van deze zogenaamde Last Mile verbindingen met deelmobiliteit waar we ons ook voor inzetten, ontstaat een steeds grotere kennis over de wisselwerking tussen beiden.

Het Resultaat

Uit ons haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het haalbaar is mits er goede omstandigheden gecreëerd worden. We hebben inzichtelijk gemaakt wat de aandachtspunten zijn, maar vooral waar de kansen liggen binnen het project. Nu hopen we de intentieovereenkomst verder te verrijken en een samenwerkingsovereenkomst te maken en het project af te ronden.

De route die onderzocht is, gaat van het metrostation Marconiplein via o.a. Kaapse Brouwer en Stadshaven brouwerij weer terug naar het metrostation. Dit betreft een ronde die in de toekomst bij een succesvolle uitvoering kan worden uitgebreid naar meerdere plekken in het Merwe Vierhavensgebied.


Het Merwe Vierhavensgebied heeft een profiel dat overeenkomt met veel andere locaties in Nederland. Daar heersen dezelfde vragen en problemen en daarmee is dit ook landelijk een mooie testcase op weg naar automatische rijdende shuttles (op de last mile) ter aanvulling/vervanging van oudere vormen van vervoer. We zijn als FMN altijd bereikbaar om de haalbaarheid van automatisch rijdend vervoer in overeenkomstige gebieden te toetsen, om zo tot (gemeentelijke) mobiliteitsplossingen te komen!

 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Studenten Research Challenges – Dutch Innovation Park

Opdrachtgever: MRDH & Gemeente Zoetermeer
We ondersteunen een aantal samenwerkende stakeholders in een project van de Gemeente Zoetermeer, waarbij studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) een onderzoeksuitdaging krijgen van spelers uit het bedrijfsleven.
Vastgoed en Strategie

Mobiliteitsplan tender Havenstraatterrein Amsterdam

Opdrachtgever: RED Company
Met een vooruitstrevend en origineel mobiliteitsplan mochten we bijdragen aan de door RED Company en Caransa Groep gewonnen tender voor het Havenstraattrerrein in Amsterdam. Lees hier op wat voor innovatieve manieren we een toekomstig bestendig en autovrije wijk helpen ontwikkelen.
Projectmanagement

Beheerder verkeer en mobiliteit Montfoort

Opdrachtgever: Gemeente Montfoort
We zijn door de gemeente Montfoort gevraagd in de rol van beheerder verkeer en mobiliteit. We helpen zo evenementen veiliger te laten verlopen, verkeersoplossingen te bedenken en nog veel meer!
Menu