The Future Mobility Network adviseert de gemeente Rotterdam bij bouwplannen en gebiedsontwikkelingen in het centrum en bij Merwevierhavens. Lees er hier alles over.

Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Contactpersoon:
Martine Leijs

Wat we doen

The Future Mobility Network adviseert de gemeente Rotterdam bij bouwplannen en gebiedsontwikkelingen in het centrum en bij Merwevierhavens. In de integrale planteams voor de projecten vertegenwoordigen en behartigen we de belangen voor mobiliteit. Er wordt samengewerkt met specialisten binnen de afdeling mobiliteit zoals een adviseur fietsparkeren of adviseur verkeersmodellen, maar ook met de andere vakdisciplines uit het planteam.

Tijdens de aanvang van een project wordt een ambitiedocument en nota van uitgangspunten opgesteld. Daarbij stellen we ons vragen als ‘Wat speelt er in de omgeving op het gebied van mobiliteit?’, ‘Waar liggen kansen voor verduurzaming’ en ‘wat zijn de aandachtspunten die we aan de ontwikkelaar kunnen meegeven om in het ontwerp te verwerken?’

Na het concretiseren van de plannen bekijken we hoe deze zijn verwerkt. Hoe is het parkeren en fietsparkeren geregeld? Hoe is de ervaring van de (beoogde) gebruiker en kloppen de aantallen wel? Bij bestemmingsplanherziening en de aanvraag omgevingsvergunning worden alle punten formeel getoetst waarna bij het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning kan worden gestart met bouwen.

Veel vragen en FMN komt met antwoorden!

Waarom we dit doen

We vinden het belangrijk dat we samen de omslag maken naar een klimaatbestendige en duurzame samenleving. En is mobiliteit voor ons de manier om dit te bewerkstelligen. Decennialang kreeg de auto (bereikbaarheid) een grote voortrekkersrol bij het inrichten van de openbare ruimte. Bij het anders inzetten van mobiliteit is er een zee aan ruimte te besparen, die je weer in kan zetten voor andere doeleinden met een positief op de kwaliteit van de leefomgeving. FMN en de visie van Rotterdamse mobiliteitsaanpak gaan hierbij hand en hand.

Binnen grotere gebiedsontwikkelingen als Merwevierhavens krijgen we de uitgelezen kans om mobiliteit voor het gehele gebied opnieuw tegen het licht te houden. Als je veel programma wil toevoegen, kan dit niet meer met een traditionele benadering van mobiliteit. Daarom worden in het gebied mobiliteitshubs gerealiseerd en kan er straks niet meer op straat worden geparkeerd. Door met innovatieve oplossingen de mobiliteit te organiseren dragen we bij aan de weg naar een betere leefomgeving.

Het Resultaat

Met onze mobiliteitsadviezen bij gebiedsontwikkelingen en bouwplannen bij de gemeente Rotterdam dragen we bij aan het toekomstbestendig ontwikkelen van de stad. We beperken het rondzwerven van deelscooter, dragen bij aan het implementeren van mobiliteitshubs die het deelvervoer weer een stuk makkelijk maken en maken zo uiteindelijk ook de leefomgeving groener. The Future Mobility Network helpt en denkt graag mee over klimaatdoeleinden op kleine schaal tot mobiliteitsoplossingen op grote schaal. 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Procesmanagement SmartWayz.NL

Opdrachtgever: SwartWayZ.NL
In de persoon van Iris Ruysch zijn we als procesmanager verantwoordelijk voor de  gebiedsgerichte realisatie binnen SwartwayZ.NL. Een kennis- en netwerkorganisatie voor Zuid-Nederland.
Programmamanagement

Maatregelpakket Mobiliteitsmanagement Papendrechtse Brug

Opdrachtgever: Zuid Holland Bereikbaar
Over een aantal jaar zijn er werkzaamheden aan de Papendrechtse brug gepland. Dat gaat voor hinder zorgen, voor ons een schone taak bij te dragen deze hinder zo beperkt mogelijk te houden. Hoe we dat doen? Lees verder!
Kennis en Advies

Tech 4 good

We deden onderzoek in een verzorgingshuis of bezorgrobots een sociaal maatschappelijke waarde kunnen hebben voor zowel zorgpersoneel als ouderen.
Menu