We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.

Opdrachtgever:
Brainport Bereikbaar
Thema:
Deelmobiliteit
Contactpersoon:
Tim Klein
Partners:
Gemeente Helmond

Wat we doen

Het project Deeltaxi 2.0 is onderdeel van Brainport Bereikbaar. We kregen de opdracht om voor dit project een plan van aanpak te maken. Met dit project wil Brainport Bereikbaar de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond verbeteren door Helmond autoluw te maken. Dit gebeurt onder andere door vraaggestuurd vervoer, maar ook andere mobiliteitsoplossingen spelen een rol. We benaderden het project vanuit drie verschillende use cases: het bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant, het Elkerliek ziekenhuis en Helmond breed.

Waarom we dit doen

Per use case organiseerden we werksessies en interviews om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Daarnaast verzamelden we data door postcode gegevens van medewerkers te verzamelen en medewerkersenquetes uit te voeren. Bovendien kregen we de data van huidige vervoersdiensten. Op basis van dit onderzoek brachten we in kaart uit welke wijken mensen kwamen, in hoeverre zij bereid waren hun reismethode te veranderen en hoeveel reizigers op tot nu toe gebruikmaakten van de verschillende vervoersdiensten. Dit was de basis voor een plan dat we met de bijbehorende business case neerlegden bij de Provincie Noord-Brabant om een deeltaxisysteem in te voeren.

Het resultaat

Dankzij het onderzoek konden we duidelijk zien in welke wijken het interessant is om huidige buslijnen te vervangen door een deeltaxisysteem. Hiervoor kan het bestaande Taxbus vervoer in de stad gebruikt worden. Het deeltaxisysteem heeft de potentie om een betaalbaar en flexibel publiek vervoerssysteem te worden. Hiervoor moeten verschillende partijen echter wel goed samenwerken. Ook is er een overgangsperiode met experimenteerruimte nodig. Door aanvullend een aantal hubs te creëren bij interessante haltelocaties van de deeltaxi, kunnen we de mobiliteit nog verder verbeteren. De Provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond gaan samen met de vervoerders kijken hoe ze dit systeem kunnen uitrollen.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Haalbaarheidsstudie BuurAutonoom

Opdrachtgever: BuurAutonoom
In 2022 werd FMN gevraagd om het proces rondom de ontheffingsprocedure van een automatisch rijdende deelauto te overzien en te begeleiden in een wijk in Breda.
Kennis en Advies

LivingLapt pilot Helmond & Milton Keys

Opdrachtgever: EIT, Urban Mobility
Het LivingLAPT-project biedt duurzame, zelfrijdende shuttle- en logistieke services aan tussen verschillende steden in Europa. FMN was de verantwoordelijke partij voor de veilige uitvoering en operationele beheer van de pilot binnen dit project in Helmond.
Menu