Automatische shuttle Roosendaal

We onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om een automatische shuttle te laten rijden rondom het Leisurepark in Roosendaal.

Opdrachtgever:
Gemeente Roosendaal
Thema:
Geautomatiseerde mobiliteit
Contactpersoon:
Ahmed Hashish
Partners:
Dutch Automated Mobility

Wat we doen

Voor de gemeente Roosendaal voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden om een autonome shuttle te gebruiken in het gebied van Leisurepark Roosendaal. De gemeente wil de Designer Outlet Roosendaal verbinden met het Leisurepark door gebruik van een zelfrijdende shuttle.

Waarom we dit doen

We beginnen de haalbaarheidsstudie met het verzamelen van alle relevante stakeholders. Om de implementatie van last-mile oplossingen als deze mogelijk te maken, moet er altijd sprake zijn van een locatiegebonden eigenaar of meerdere eigenaren. Voor deze haalbaarheidsstudie zijn dat de aanliggende bedrijven op het terrein De Stok.

Verder betrekken we de concessiehouder (omdat diegene het alleenrecht heeft om openbare vervoersdiensten uit te mogen voeren) en de lokale overheid. Deze laatste speelt vaak een rol als wegbeheerder, concessieverlener en/of mede-bekostiger.

Het resultaat

De gemeente is van plan om de pilot in het gebied rond het Leisurepark ook uit te breiden naar andere gebieden binnen de stad. Zo wil de gemeente de mobiliteit in de stad verbeteren. De meeste wijken liggen binnen 3 kilometer van het centrum. Daardoor is de stad uitermate geschikt om je op de fiets, lopend of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Alle belangrijke locaties van de stad liggen binnen de last-mile van het station vandaan.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Opdrachtgever: Regio Riviereneiland
Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.
Kennis en Advies

Deeltaxi Helmond

Opdrachtgever: Brainport Bereikbaar
We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.
Menu