Potentie deelmobiliteit doelgroepen

Samen met Rebel Group, Springco en Kwirkey hebben wij in opdracht van BPD ontwikkeling een toolkit voor gebiedsontwikkeling en mobiliteit opgesteld. Onderdeel van deze toolbox was een rekentool voor het inschatten van de potentie deelmobiliteit bij specifieke doelgroepen.

Onze missie is het verschonen en leefbaarder maken van wereldsteden. Deelmobiliteit speelt daar naar ons idee een onderdeel in. Echter, wij zien ook dat deelmobiliteit niet in ieder project goed tegen de doelgroep aan wordt gehouden. Samen met Rebel Group, Springco en Kwirkey hebben wij in opdracht van BPD ontwikkeling een toolkit voor gebiedsontwikkeling en mobiliteit opgesteld. Als onderdeel van deze toolbox hebben wij een rekentool voor het inschatten van de potentie deelmobiliteit bij specifieke doelgroepen ontwikkeld.

Contact

Adviseur

Wat we doen

Wij hebben een rekentool ontwikkeld voor het berekenen van de potentie deelmobiliteit van verschillende doelgroepen. De basis van deze rekentool was data vanuit verschillende onderzoeken over deelmobiliteit van onder andere de TU Delft, het EU Interegg project en het CROW.

Wij hebben de data gekoppeld aan de Whize doelgroepensegmentatie, waardoor het voor BPD goed in te schatten is welke doelgroepen wel/niet ontvankelijk zijn voor verschillende typen deelmodaliteiten. De modaliteiten die terugkomen in de tool zijn de deelauto, de deelfiets en de deelbakfiets, allen elektrisch.

Waarom we dit doen

Wij doen dit soort projecten om de parate kennis vanuit onderzoek en studies mee te te laten nemen in dagdagelijkse processen.  Wij vinden het belangrijk dat de project- en gebiedsontwikkelingen van de toekomst aansluiten op de behoeften van de toekomstige bewoners. 

In veel projecten zie je veelal dat deelmobiliteit standaard onderdeel is van de ontwikkeling, maar vanuit onze ervaring en data zie je dat niet iedereen ontvankelijk is voor deelmobiliteit en dat je hier slim mee om moet gaan, om te voorkomen dat je in de toekomst je teen stoot.

Gelukkig zijn veel doelgroepen ook juist wél ontvankelijk voor deelmobiliteit en zien wij dat hier op sommige plekken nog te weinig op wordt ingespeeld. 

 

Partners

Resultaat

Als resultaat hebben wij als team een toolkit opgeleverd, in de vorm van een clickable PDF, waarmee de medewerkers van BPD handvatten hebben gekregen om beter om te gaan met mobiliteit in hun project- en gebiedsontwikkelingen.

Naast de toolkit voor het berekenen van de potentie deelmobiliteit zijn de volgende tools opgeleverd: Matchingtool mobiliteitsmilieus en Whize doelgroepen, Rekenmodel stilstaande en bewegende mobiliteit en een exploitatiemodel voor autoparkeren.

Het document is intern en kan niet gedeeld worden.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin