Ontwikkeling Hanzebad

The Future Mobility Network heeft samen met haar projectpartners de tender voor de ontwikkeling van de Hanzebadlocatie gewonnen.

Ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer gaat de Hanzebadlocatie ontwikkelen in de Spoorzone. De uitvraag van de gemeente was om circa 200 duurzame huur- en koopwoningen te bouwen.

Wat we doen

Wij zijn enthousiast om te melden dat de wij als team met onze projectpartners en ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer de tender voor de ontwikkeling van de Hanzebadlocatie in de Spoorzone Zwolle hebben gewonnen. Samen gaan wij nu verder met de verdere uitwerking van het project. In deze ontwikkeling zullen in totaal 242 woningen ontworpen worden, naar ontwerp van OZ architect. De visie was om in het gebied de ontmoetingen, samenleven, gezondheid en duurzaamheid centraal te stellen. Hieruit het streven om een fijne plek te creëren voor iedereen, waar de bewoners, bezoekers en de natuur met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken. Een groene en gezonde plek om te wonen, werken en recreëren. Om dit te realiseren moest er uiteraard een innovatief mobiliteitsplan ontworpen worden voor dit gebied. Om zo de uitstoot zo veel mogelijk terug te dringen en de ruimteclaim van auto’s en wegen te verminderen. Dit is gerealiseerd door het Gildenhof zo in te richten dat wandelen, fietsen en het openbaar vervoer de meest voor de hand liggende manier zijn om te verplaatsen. Hierdoor kan meer ruimte teruggegeven worden aan de omgeving en bewoners voor meer hoogwaardige sociale stedelijke ruimtes. Voor dit mobiliteitsaspect van de tender en straks ook in de uitvoering is The Future Mobility Network verantwoordelijk.

Waarom we dit doen

Wij van The Future Mobility Network geloven dat een nieuw ontwikkelingsproject valt of staat bij zijn mobiliteitsvisie, dit is namelijk een erg belangrijk aspect om een nieuwe ontwikkeling toekomstbestendig te maken. Zo wordt er vaak nog vanuit de ‘oude’ mobiliteitsvisies gedacht tijdens het ontwikkelen van nieuwe projecten. Dit resulteert in een enorme ruimteclaim die wordt gereserveerd voor parkeerplaatsen waarmee veel ruimte voor natuur en collectieve ruimtes verloren gaat. Vandaar dat wij streven naar de implementatie van een toekomstbestendige visie, die rekening houdt met de mobiliteitsbehoefte van de beoogde doelgroepen. Hiermee stimuleren wij om meer gebruik te maken van onder andere deelvoertuigen en het gebruik van de geïmplementeerde mobiliteitshubs. Dit realiseren we onder meer door van de parkeerplek naar de parkeervlek te gaan, hierdoor ontstaan adaptieve ruimtes die flexibel ingezet kunnen worden binnen de omgeving. Zo kunnen deze gedurende evenementen als podium dienen terwijl deze anders hoogwaardige sociale stedelijke ruimtes zijn in de vorm van natuur en ontmoetingsplaatsen.

Partners

Resultaat

Het resultaat van de inspanningen van FMN is een innovatief en toekomstbestendig mobiliteitsplan dat geïmplementeerd wordt in de ontwikkeling van de Hanzebadlocatie in Spoorzone Zwolle.  Nu dat we deze tender gewonnen hebben gaan we samen met onze projectpartners verder in het verdere uitwerken van deze implementatie op locatie. Door ons vooruitstrevende mobiliteitsplan hebben de we de ruimte claim van zowel de auto als wegen in het plan weten terug te dringen tot een kleinere ruimtebehoefte. Deze gewonnen ruimte is vervolgens ingezet voor meer hoogwaardige sociale stedelijke ruimtes.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin