door

Onderzoek: in hoeverre worden bezorgrobots al geaccepteerd door de Nederlandse bevolking?

Studenten van de LDE (Leiden Delft Erasmus) onderzochten bezorgrobot Rosie die DAM in operatie bracht op de Erasmus Campus. De studenten gebruikten Rosie als case studie, maar de leervragen die zij beantwoorden zijn ook van toepassing op bezorgrobots op andere locaties.

Met het onderzoek wilden de studenten uitvinden wat het gedrag van mensen is ten opzichte van een bezorgrobot. Ook onderzochten in hoeverre de bezorgrobot op de campus van de Erasmus Universiteit (en daarbuiten) geaccepteerd wordt.

Welke vragen beantwoordt het onderzoek?

Voor het project van start ging, stelden de studenten samen met de Gemeente Rotterdam en de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) een aantal specifieke leervragen op. Namelijk:

  • In welke mate kunnen bezorgrobots geaccepteerd worden door Nederlandse bewoners?
  • Hoe kunnen bezorgrobots geïmplementeerd worden in Nederland?

Om deze twee vragen te beantwoorden, stelden de studenten ook een aantal deelvragen op:

  • Hoe beïnvloeden sociaal demografische karakteristieken de manier waarop bezorgrobots worden geaccepteerd?
  • Heeft bekendheid met de technologie achter bezorgrobots invloed op de mate van acceptatie door mensen?
  • Wat zijn de meest belovende gebieden voor het inzetten van bezorgrobots?
  • Hoe beïnvloed de prijs voor bezorging en bezorgafstand de beslissing om bezorgrobots te gebruiken?

 

Met een survey en deskresearch gingen de studenten op zoek naar het antwoord op bovenstaande vragen. Ze benaderden burgers om hun mening op het gebied van bezorgrobots te geven en verzamelden op deze manier 200 reacties. Op basis van deze reacties en verschillende andere bronnen van informatie, kwamen de studenten tot een aantal conclusies.

Hoe zit het met het gedrag van mensen ten opzichte van bezorgrobots?

Prijs en afstand zijn belangrijke factoren

Uit het onderzoek blijkt dat de prijs en afstand belangrijke factoren zijn voor het gebruik en het succes van bezorgrobots. Bij een stijgende prijs neemt de vraag af. En bij een grotere afstand neemt de vraag juist toe. De prijs die iemand voor bezorging wil betalen, is afhankelijk van de afstand die de robot moet overbruggen.

Uit deze conclusie kwam het volgende advies: zorg dat de afstand die robots in buitengebieden afleggen niet te kort is, zodat mensen het nut ervan inzien.

Mensen accepteren robots sneller als ze de werking ervan in de praktijk zien

Wat het onderzoek verder laat zien, is dat burgers de robots sneller accepteren als zij de werking van de robot in de praktijk zijn. Om erachter te komen in hoeverre de robots ook werken op andere locaties, raden de studenten aan om de robots op verschillende locaties in de praktijk te onderzoeken, zoals industrieterreinen en gebouwen met liften.

Meer onderzoek nodig om bevindingen te genraliseren

Helaas is het niet gelukt om een harde conclusie te trekken over welke sociale en demografische doelgroepen de robots wel of niet accepteren. De huidige populatie is daar niet divers genoeg voor geweest: vooral studenten deden mee aan het onderzoek.

Waar het onderzoek een aantal belangrijke conclusies liet zien, is er nog meer onderzoek nodig om de bevindingen te generaliseren voor alle burgers van Nederland.

Meer weten? Lees hier onze andere nieuwsartikelen

FMN onderdeel van winnen aanbesteding ontwikkeling Havenstraatterrein Amsterdam

De zeilen zijn gehesen! Het Amsterdamse Havenstraatterrein wordt herontwikkeld tot ‘VrijHaven’. RED Company en de Caransa Groep zijn door de gemeente Amsterdam gekozen om het gebied te transformeren. The Future Mobility Network werd aan boord gevraagd om binnen het project te adviseren over het verduurzamen van de mobiliteit in het gebied.
Lees verder
Menu