door

Onderzoek: in hoeverre worden bezorgrobots al geaccepteerd door de Nederlandse bevolking?

Studenten van de LDE (Leiden Delft Erasmus) onderzochten bezorgrobot Rosie die DAM in operatie bracht op de Erasmus Campus. De studenten gebruikten Rosie als case studie, maar de leervragen die zij beantwoorden zijn ook van toepassing op bezorgrobots op andere locaties.

Met het onderzoek wilden de studenten uitvinden wat het gedrag van mensen is ten opzichte van een bezorgrobot. Ook onderzochten in hoeverre de bezorgrobot op de campus van de Erasmus Universiteit (en daarbuiten) geaccepteerd wordt.

Welke vragen beantwoordt het onderzoek?

Voor het project van start ging, stelden de studenten samen met de Gemeente Rotterdam en de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) een aantal specifieke leervragen op. Namelijk:

  • In welke mate kunnen bezorgrobots geaccepteerd worden door Nederlandse bewoners?
  • Hoe kunnen bezorgrobots geïmplementeerd worden in Nederland?

Om deze twee vragen te beantwoorden, stelden de studenten ook een aantal deelvragen op:

  • Hoe beïnvloeden sociaal demografische karakteristieken de manier waarop bezorgrobots worden geaccepteerd?
  • Heeft bekendheid met de technologie achter bezorgrobots invloed op de mate van acceptatie door mensen?
  • Wat zijn de meest belovende gebieden voor het inzetten van bezorgrobots?
  • Hoe beïnvloed de prijs voor bezorging en bezorgafstand de beslissing om bezorgrobots te gebruiken?

 

Met een survey en deskresearch gingen de studenten op zoek naar het antwoord op bovenstaande vragen. Ze benaderden burgers om hun mening op het gebied van bezorgrobots te geven en verzamelden op deze manier 200 reacties. Op basis van deze reacties en verschillende andere bronnen van informatie, kwamen de studenten tot een aantal conclusies.

Hoe zit het met het gedrag van mensen ten opzichte van bezorgrobots?

Prijs en afstand zijn belangrijke factoren

Uit het onderzoek blijkt dat de prijs en afstand belangrijke factoren zijn voor het gebruik en het succes van bezorgrobots. Bij een stijgende prijs neemt de vraag af. En bij een grotere afstand neemt de vraag juist toe. De prijs die iemand voor bezorging wil betalen, is afhankelijk van de afstand die de robot moet overbruggen.

Uit deze conclusie kwam het volgende advies: zorg dat de afstand die robots in buitengebieden afleggen niet te kort is, zodat mensen het nut ervan inzien.

Mensen accepteren robots sneller als ze de werking ervan in de praktijk zien

Wat het onderzoek verder laat zien, is dat burgers de robots sneller accepteren als zij de werking van de robot in de praktijk zijn. Om erachter te komen in hoeverre de robots ook werken op andere locaties, raden de studenten aan om de robots op verschillende locaties in de praktijk te onderzoeken, zoals industrieterreinen en gebouwen met liften.

Meer onderzoek nodig om bevindingen te genraliseren

Helaas is het niet gelukt om een harde conclusie te trekken over welke sociale en demografische doelgroepen de robots wel of niet accepteren. De huidige populatie is daar niet divers genoeg voor geweest: vooral studenten deden mee aan het onderzoek.

Waar het onderzoek een aantal belangrijke conclusies liet zien, is er nog meer onderzoek nodig om de bevindingen te generaliseren voor alle burgers van Nederland.

Meer weten? Lees hier onze andere nieuwsartikelen

One small landing for a drone..

One giant touchdown for mankind? Afgelopen woensdag vond de eerste landing plaats op de vertiport van Future Mobility Park (FMP). Een van de drijvende krachten achter dit landingsplatform voor drones en onze eigen luchtmobiliteitsexpert is Robin Provilij. Een mooie gelegenheid om hem te spreken over dit project en zijn liefde voor alles wat vliegt.
Lees verder

Touchdown!

Nee, er werd geen american football gespeeld op het Future Mobility Park op 24 mei, maar voor het eerst landde er een drone op het unieke vertiport van het park, de Galileohalte M4H.
Lees verder

FMN en UNICEF worden Business Buddies

The Future Mobility Network heeft niet alleen het beste voor met de mobiliteit van de toekomst, maar wil vooral nu al een impact maken. Daarom zijn we blij te kunnen verkondigen dat we een samenwerkingsverband zijn aangegaan met UNICEF en nu officieel ‘Business Buddies’ zijn.
Lees verder
Menu