Mobiliteitsstrategie Rembrandt Park

In opdracht van Boelens de Gruyter werken wij aan een mobiliteitsstrategie voor de herontwikkeling van het Ringpark-gebouw in Amsterdam-West.

Boelens de Gruyter werkt aan een herontwikkeling van het Ringpark-gebouw in Amsterdam-West, dat daarna hernoemd wordt tot Rembrandt Park. Deze nieuwe bestemming tussen het Rembrandtpark en de ring A10 van 24.000 vierkante meter biedt naast hoogwaardige kantoorruimte ook ruimte om te ontspannen in een koffiebar, restaurants, sportschool en op het terras aan het water. 

Wat we doen

Wij geven een advies voor een mobiliteitsstrategie voor Rembrandpark en hebben aan de hand van analyses van de omgeving en doelgroepenanalyses bepaald welke stromen er lopen en welke personen dit voornamelijk zijn. Hierop baseren we ons advies voor de vormen van (deel)mobiliteit en de verhoudingen in aantallen waarin deze terug kunnen komen in het gebied. Dit fungeert om het aantal maximaal benodigde parkeerplekken te definiëren voor zowel de auto als de fiets en hoe deze zich verhouden tot andere vormen van mobiliteit.

Waarom we dit doen

Met ons advies voor de mobiliteitsstrategie voor het gebied Rembrandpark willen we minder parkeerplekken realiseren voor reguliere auto- en fietsparkeerplekken en meer plek voor deelmobiliteit. 

Met deze strategie gaan we slimmer om met de beperkte parkeerruimte in de stad, spelen we in op onze toekomstvisie voor innovatieve mobiliteit en zorgen we voor het naleven van de visie van de gemeente Amsterdam, een autoluw centrum. Met de huidige veranderingen in thuiswerken en reisbewegingen is nu de tijd rijp om echt impact te hebben in een gebied door andere vormen van mobiliteit dan autorijden aan te bieden en zo te stimuleren.

 

Partners

Resultaat

Met ons advies voor de mobiliteitsstrategie creëren we minder parkeerplekken voor reguliere auto- en fietsparkeerplekken. Met een innovatieve variant voor de business case wordt gefocust op deelmobiliteit en de voordelen die het oplevert voor de partijen. De kosten en het gebruik van de deelmobiliteit kunnen worden gekoppeld aan het aantal m2 waar de huurders over beschikken om zo gebruik te stimuleren.

Voor meer informatie over de herontwikkeling zie de website van Rembrandt Park.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin