Mobiliteitsplan Werninkterrein

In opdracht van ABB Bouwgroep werken wij aan een mobiliteitsplan voor de herontwikkeling van het Werninkterrein in Leiden

ABB Bouwgroep werkt aan een herontwikkeling van de oude betoncentrale Wernink in Leiden.  ABB wil er een nieuwe wijk met ca. 700 woningen en commerciële voorzieningen van maken. The Future Mobility Network werkt een mobiliteitsplan uit passend bij de beoogde doelgroep in de ontwikkeling en de mobiliteitstransitie waarin we ons bevinden.

Wat we doen

Het Werninkterrein is gelegen in de gemeente Leiden langs de Rijn en het spoor. Het terrein werd voorheen gebruikt als een betoncentrale, maar is al een tijd niet meer in gebruik. Dit biedt de potentie voor de herontwikkeling van het terrein. Dat gebeurt nu ook, het terrein wordt van bedrijventerrein getransformeerd naar een nieuwe woonwijk. 

De herontwikkeling wordt vanuit ABB Bouwgroep (hierna: ABB) vormgegeven. Het doel voor het Werninkterrein is het realiseren van ca. 700 woningen in combinatie met commerciële voorzieningen. Het woningaanbod zal een brede variatie kennen om veel verschillende doelgroepen aan te spreken. Zo valt dertig procent van de woningen onder sociale huur, waarvan een derde beschikbaar gesteld wordt voor bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking of vluchtelingenstatus. De overige zeventig procent komt in de vrije sector. 

Waarom we dit doen

De nieuwe woonwijk zal een autoluwe wijk worden waar de nadruk op het gebruik van het openbaar vervoer en actieve mobiliteit ligt. Dit wordt gerealiseerd door de auto te gast te maken in de woonwijk.De veiligheid van actieve verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers) staat voorop. Hiermee stimuleren wij het gebruik van duurzame mobiliteit. 

Naast het inzetten op autoluw stimuleren wij deelmobiliteit door de implementatie van een mobiliteitshub. Bij deze mobiliteitshub kunnen de bewoners gebruik maken van verschillende type deelmobiliteit. Dit stimuleert naast een breder aanbod duurzame mobiliteit ook de interactie tussen de bewoners onderling. Aanvullend wordt onderzocht of we de verbinding over water kunnen versterken door de inzet van (automatische) pontjes.

De mobiliteitsimplementaties die The Future Mobility Network geadviseerd heeft leidt tot een verlaagde auto parkeerbehoefte in het gebied. De ruimte die hiermee gewonnen wordt in het gebied kan toegewezen worden aan ruimte voor ontmoetingsplekken, groen of recreatie.

Partners

Resultaat

Een duurzamere herontwikkeling van het Werninkterrein van bedrijfsterrein naar een nieuwe woonwijk. Deze nieuwe woonwijk faciliteert zeshonderd tot zevenhonderd woningen, werkplaatsen en commerciële functies. De woonwijk is autoluw waar de focus ligt op het gebruik van het openbaar vervoer en actieve mobiliteit. Dit wordt gerealiseerd door de implementatie van een mobiliteitshub waarin onder andere deelmobiliteit wordt aangeboden. Daarnaast denken wij mee over de mogelijkheid om een nieuwe verbinding over water te realiseren bijvoorbeeld door middel van een automatische pont.

Het mobiliteitsplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt met als doel te komen tot haalbare businessmodellen voor de realisatiefase.

Voor meer informatie over de herontwikkeling zie de projectwebsite van ABB.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin