door

Mobiliteit als dé knop om aan te draaien

Mobiliteit als dé knop om aan te draaien

Het is belangrijk dat we samen de omslag maken naar een klimaatbestendige en duurzame samenleving. Dat is ook precies waarom onze nieuwste aanwinst Martine Leijs gemeenten adviseert bij gebiedsontwikkelingen.

Ze valt direct met de deur in huis: “Ik onderschrijf het belang van de omslag naar een duurzame toekomst. Ik zie hierin mobiliteit als dé knop om aan te draaien. Door mobiliteit anders in te zetten, kan je ruimte besparen en die vrijgekomen ruimte is weer te gebruiken om de leefomgeving kwalitatiever, gezonder en klimaatbestendig in te richten.”

Auto’s op/in/uit/van de weg

Martine legt uit dat de auto afgelopen decennia is voorgetrokken bij het inrichten van de openbare ruimte. “Bijna overal waar je kijkt, is er veel ruimte voor de auto en relatief minder voor voetgangers en fietsers – of voor groen en water. In verhouding neemt een auto veel plek in en staat deze ook nog veel stil. Vooral in sterk stedelijk gebied waar de ruimte schaars is, zie je al de omslag ontstaan waarin straten weer autovrij worden en er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld groen.”

Binnen gebiedsontwikkelingen is mobiliteit vaak een hot topic. “‘Hoeveel parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd en kan het omliggend wegennet de verkeersaantrekkende werking aan’, is meestal de eerste vraag. Wat mij betreft mag de vraag meer open zijn; ‘hoe willen we graag dat mensen hun verplaatsingsbehoefte hier gaan vormen?’ ‘Welke modaliteiten hebben potentieel?’ ‘Welke faciliteiten vraagt dit?’ ‘Hoe kan je efficiënt met je ruimte omgaan en zorg je ervoor dat het gaat functioneren?’”

“En dat raakt natuurlijk allemaal aan het gemeentelijk parkeerbeleid waaraan de initiatieven en de uiteindelijke omgevingsvergunning aanvraag voor bouwen worden getoetst. Mogelijkheden om maatwerk toe te staan in het beleid en een goede samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente zijn essentieel om hierbij tot een optimale invulling te komen.”

(lees verder onder de foto)

Een uitdaging van belang

“Daarnaast komen binnen gebiedsontwikkelingen veel actuele vraagstukken samen”, breidt Martine uit over haar passie voor het werk. “Hoe maken we ons land energieneutraal, klimaatrobuust, circulair, hoe lossen we de woningnood op en hoe gaan we om met veranderende wetgeving als de Omgevingswet. Het gaat niet meer alleen om het neerzetten van een gebouw, maar mobiliteit, gezondheid, klimaatadaptief en energie worden en moeten meer als onderdeel worden meegenomen.”

“Deze veranderingen maken het ontwikkelen van gebieden er niet gemakkelijker op, maar misschien wel belangrijker omdat ze op zoveel belangrijke thema’s invloed hebben. Het is uitdagend om aan te werken en te durven het anders te doen om samen te zorgen dat we hopelijk nog heel lang veilig en gezond op onze aarde kunnen leven.”

The Future Mobility Network helpt en denkt graag mee hierover en adviseert zowel gemeenten als ontwikkelaars op het inpassen van toekomstbestendige mobiliteit binnen gebiedsontwikkelingen. 

Hulp nodig bij een project? Neem dan contact met ons op!

Meer weten? Lees hier onze andere nieuwsartikelen

Menu