Kennisontwikkeling digitale infrastructuur

Bijdragen aan de safety-case van CAV's door het intelligenter maken van de infrastructuur met behulp van sensoren en iVRI's.

Connected Automated Vehicles (CAV’s) zijn in ontwikkeling. In het openbaar vervoer zijn CAV’s in de vorm van automatisch rijdende shuttles de afgelopen jaren op diverse locaties toegepast als veelbelovende nieuwe oplossing voor het voor- en natransport op de laatste kilometer. Bij tests op de openbare weg is altijd een Steward in het CAV aanwezig om de veiligheid te waarborgen. De complexiteit en variëteit van verkeerssituaties gecombineerd met de garanties die afgegeven moeten worden voor de veiligheid van automatisch rijden maken dat rijden zonder menselijk toezicht vandaag de dag nog niet mogelijk is. De vraag dient zich aan of en in hoeverre wegkantsystemen (communicatie tussen het Voertuig en de Infrastructuur = V2I) dit proces kunnen ondersteunen en bespoedigen? 

 

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH) is er allereerst is er een analyse gemaakt van de huidige systemen die de verkeersveiligheid kunnen verhogen door de omgeving slimmer te maken. Dit zijn sensoren zoals LiDAR, Radar en camera’s met slimme software. Deze zijn toegevoegd aan een mobiele iVRI installatie waarmee testen uitgevoerd konden worden.

Deze informatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse lopende of in voorbereiding zijnde projecten waarin CAV’s moeten omgaan met een iVRI (slim verkeerslicht), of waarin een verdere toekomst zonder steward (fysiek in een shuttle) wordt beoogd. 

Momenteel wordt er getoetst hoe de communicatie tussen shuttle en iVRI kan bijdrage aan de safety case en zal deze communicatie getest worden op werking. Tijdens deze test wordt er een mobiele iVRI installatie met additionele sensoren geplaatst op de testlocatie en zal er met een automatische shuttle hier gereden worden. In de shuttle is een OBU(on board unit) geplaatst die zal communiceren met de RSU(Road side unit). Hierdoor kan de shuttle groen of rood licht ontvangen via een bericht. Door deze vorm van communicatie kan dit bericht kan fungeren als operator-go, of de shuttle prioriteit geven op het kruispunt.

 

 

Waarom we dit doen

Er wordt in Nederland veel geëxperimenteerd met geautomatiseerd vervoer. De complexiteit en variëteit van verkeerssituaties gecombineerd met de garanties die afgegeven moeten worden voor de veiligheid van automatisch rijden maken dat rijden zonder menselijk toezicht vandaag de dag nog niet mogelijk is.  

Om de veiligheid te vergroten zou de omgeving van de automatische shuttle slimmer gemaakt moeten worden, dit kan door het toevoegen van sensoren en een slim verkeerslichtsysteem. Als de automatische shuttle communiceert met deze sensoren en een slim verkeerslicht, zou dit het veilig oversteken van kruispunten mogelijk maken. De communicatie tussen het voertuig en de infrastructuur wordt V2I-communicatie (vehicle to infrastructure) genoemd.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin