De Nieuwe Kethelpoort

Samen met FSD Development wordt in Schiedam gewerkt aan een nieuw gebouw: De Nieuwe Kethelpoort

 In de tweede helft van 2021 start de bouw van De Nieuwe Kethelpoort. De wijk Nieuwland krijgt er daarmee zo’n 200 woningen bij aan de Monseigneur Nolenslaan, op de plek waar nu nog het gebouw van de voormalige LTS staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwikkelcombinatie Maas Wijkontwikkeling en FSD in samenwerking met Waal uitgeroepen tot winnaar van de ontwikkelcompetitie voor de herontwikkeling van deze locatie.

De Nieuwe Kethelpoort bestaat uit circa 140 (huur)appartementen in het middensegment, circa 35 grondgebonden (koop)woningen en circa 25 zorgwoningen. Daarnaast komt er een parkeergarage met een houten constructie en worden op de begane grond voorzieningen gerealiseerd. 

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Wij zijn een samenwerking met FSD Development gestart, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het schrijven en implementeren van het mobiliteits aspect bij de (grote) ontwikkelingen die vanuit FSD geinitieerd worden.

Binnen deze samenwerking zullen wij in verschillende tenders meeschrijven en -werken om het aspect mobiliteit zo duurzaam en innovatief mogelijk te maken. 

Waarom we dit doen

De gemeente Schiedam deed begin 2020 een oproep aan de markt om te komen met een passend plan. Het doel van deze uitvraag was om de markt te prikkelen om creatieve plannen in te dienen, waarbij de gemeente de kaders beperkt hield. Gezocht werd een plan dat de wijk Nieuwland een stevige impuls geeft en bijdraagt aan de ambities die de gemeente Schiedam heeft op het gebied van woningbouw.

Om de beoogde bewoners van hoogwaardige, duurzame mobiliteit hebben wij vanuit onze kennis en ervaring binnen dit thema de mobiliteitsaanpak geschreven. Binnen deze aanpak positioneren wij verschillende potentiële innovaties en bewezen alternatieven om de bewoners zo goed mogelijk te bedienen. 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin