Commercieel vervoer Amsterdam

Gemengd functiegebruik van parkeerplaatsen voor taxi, touringcar en logistiek

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om te helpen bij het organiseren van het gemengde functiegebruik van de parkeerplaatsen in Amsterdam voor taxi, touringcar en logistiek. De ruimte is schaars in Amsterdam en daarom wil de gemeente kijken of er gedurende de dag verschillende functies gebruik kunnen maken van dezelfde parkeerplaats.  

 

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

We maken een implementatieplan en realisatieplan om tot de invulling te komen van een parkeerplaats waar verschillende functies gebruik van kunnen maken. We doen dit volgens aan vernieuwende aanpak waarbij we visievorming en realisatie parallel laten verlopen. Hiermee leren we tijdens de visievorming tegen welke beperkingen je in de uitvoering aanloopt. 

Waarom we dit doen

We doen dit omdat wij graag willen kijken hoe we dit meer innovatief kunnen aanvliegen. We denken namelijk dat het fysiek organiseren van deze maatregelen ook digitaal opgepakt kan worden. We noemen dit het coderen van de buitenruimte. 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin