Coding the Curbs Utrecht

Samen met onze partner Fronteer doen wij in Utrecht een opportunity scan voor het organiseren van een Coding The Curbs living lab

Door het uitvoeren van een opportunity scan bereiden wij ons voor op het neerzetten van een Living Lab. Met het opzetten van een living lab (testomgeving) met bestaande apps en open source data digitaliseren wij een straat in Utrecht. Hierdoor leren wij welke informatie beschikbaar is, welke nog niet en welke van belang is om de ‘curb’ te ‘coden’.

Door een verkenning van de omgeving te maken, brengen wij in kaart in welke straat of wijk het coderen van de stoep waarde heeft. Denk hierbij aan straten met een potentiële dubbelfuncties, waar overdag gewinkeld wordt en ’s avonds horeca is. Of de situatie rondom basisscholen en sportverenigingen, waar duidelijke piekmomenten in de vervoersbewegingen zijn en vervolgens de rest van de dag weinig. Door de verschillende functies en gebruikers in kaart te brengen krijgen we een basis om mee te werken.

 

Contact

Adviseur

Wat we doen

In overleg met de gemeente Utrecht bepalen wij de scope en focus van het project. Hierna bepalen wij welke straten geschikt zijn voor digitaal programmeren. We kijken naar een mix aan modaliteiten, functies en drukte. Naast het kiezen van de locatie bepalen we in samenspraak met de opdrachtgever een aantal KPI’s die bepalend zullen zijn voor de focus van het project. We kiezen één straat voor de opportunity scan.

De aangewezen locatie wordt als eerste use-case gebruikt om het digitaliseren van de straat in kaart te brengen. Met onze speciaal ontwikkelde technische routescan brengen we de bestaande fysieke en digitale infrastructuur in kaart en inventariseren we hoe de digitale wereld en de fysieke wereld zich tot elkaar aan het verhouden is. Het geeft een foto van de werkelijkheid die als onderlegger fungeert voor het gebruikersperspectief. Ook kijken we naar de huidige uitdagingen in het gebied.
Waarom we dit doen

De nieuwe mobiliteitsstrategie van de Gemeente Utrecht richt zich op de stad van de toekomst. Een plek waar mobiliteit slimmer wordt aangepakt om aan te sluiten bij de uitdagingen en ontwikkelingen van de stad en te werken aan een stad die bereikbaar, gezond en aantrekkelijk is en blijft. Een van de drie pijlers binnen deze strategie is ‘Van statisch naar dynamisch’ en richt zich op de vraag: Hoe kunnen we de beschikbare ruimte dynamisch inrichten en uitnutten voor optimale mobiliteit binnen de stad? 

Een kansrijke ontwikkeling die de transitie naar duurzame steden kan versnellen, is de keuze voor slimme flexibele infrastructuur bij de inrichting van wijken en straten, zowel fysiek als digitaal. Coding the Curbs™ is een oplossing die een digitale laag over de fysieke infrastructuur legt en zo de stad klaarstoomt voor de toekomst. Ingegeven door de Corona-crisis helpt het bovendien bij het versneld inrichten van de ‘anderhalvemeter-samenleving’ als het gaat om ons mobiliteitssysteem, inclusief de openbare ruimte. Hierdoor worden schaarse vierkante meters beter gebruikt.

Hoe we dit doen

Coding the Curbs™ gelooft in ‘learning by doing’ en een co-creatieve aanpak. Door met een partnercoalitie bestaande uit (technologie) bedrijven en overheden dit concrete vraagstuk aan te pakken, leren we met elkaar. Dat doen we door een specifiek gebied in Utrecht als proeftuin voor Coding the Curbs™ in te richten. Dit is de plek voor het eerste praktijkproject. Dit is de levensechte testomgeving om het prototype toe te passen en al doende het gehele ontwerp, toepassings- en gebruiksproces te ontwikkelen. Onze aanpak is gefaseerd en begint met een Opportunity Scan, in een latere fase op te schalen naar het Living Lab en pilots. Deze praktijkproef heeft ook tot doel om nieuw handelingsperspectief te bieden op basis waarvan nieuwe richtlijnen en beleid kan worden gemaakt. Wij geloven in een meerjarige samenwerking: begin klein, denk groots.

Partners

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin