Hoe we werken

We nemen je stap voor stap mee door ons proces. Zodat je weet wat er op je pad gaat komen.

Ahmed van The Future Mobility Network in HagaShuttle

Wij doen er altijd alles aan om samen met onze opdrachtgevers tot een geweldig resultaat te komen. Een kwalitatief hoogstaand eindresultaat dat aan alle wensen en eisen voldoet. En waarbij de weg ernaartoe minstens zo prettig verloopt. The Future Mobility Network staat voor snel schakelen en korte lijnen. Wij hebben dan ook zowel technische als commerciële medewerkers in huis. We nemen je stap voor stap mee door ons proces. Een helder verhaal. Stapsgewijs. Zodat jij weet wat er op jouw pad gaat komen. Let wel, ieder project is maatwerk, omdat ieder project op de wens van onze eindgebruiker is afgestemd. Immers, zoveel mensen, zoveel wensen…

Kennisvragen en -agenda opbouwen

Samen scherper krijgen wat je wilt en welke kennis je daarbij nodig hebt, dat is de kern van een kennisagenda. Inhoudelijke vragen over wat al mogelijk is en procesmatige en organisatorische vragen. 

Hoe komen we tot een goede roadmap en usecases die lang houdbaar zijn ? Dat begint met het uitwerken van kennisvragen. Deze zijn vaak deels al bekend maar behoeven zeker nog aanscherping en kunnen onderzoeksvragen zijn of praktijkervaringen. Sinds 2015 verzamelen we vragen en antwoorden en beheren we een kennis- en document collectie, dat levert een ‘state of the art’ start op; Nederland is niet voor niets wereldwijd bekend (en nr 1) met nieuwe mobiliteit. Daarnaast brengen we in kaart met welke (grote) spelers de wetenschap op dit moment aan het schakelen is en starten we een kennisagenda, die gebruik maakt van de schat aan kennis die we al beschikbaar hebben zodat we niet steeds het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. Deze kennisagenda’s hebben wij reeds opgebouwd met betrekking tot de onderwerpen automatisch rijden, last mile en autonoom varen.

Testomgeving (onderzoek) organiseren

We hebben verschillende testlocaties neergezet om voertuigen en vaartuigen te mogen testen in interactie met andere verkeersdeelnemers, voertuigen en infrastructuur. Op de Greenvillage bij de TU Delft voeren we de testen uit in combinatie met onderzoek. Innovaties die deze researchomgeving verlaten passen we toe in Fieldlabs.
In de Fieldlabs doen we onderzoek, naar o.a. gebruikerservaringen, inpassing in OV en bereidheid te betalen voor vernieuwing bij gebruikers. De Fieldlabs zijn een logische stap op de researchomgeving; we gaan er een stap verder en passen kleinschalig daadwerkelijk de innovatie toe met gebruikers en toekomstig exploitanten. 

Als de nodige testomgeving of opstelling er niet is, dan organiseren wij ze! In deze testomgevingen kunnen we in samenwerking met de markt toegepast wetenschappelijk onderzoek doen. In deze onderzoekscentra brengen wij actief partijen bij elkaar en faciliteren wij de testen uitgaande van protocollen en testontheffingen.

Haalbaarheidsstudies uitvoeren

The Future Mobility Network voert haalbaarheidsstudies uit naar de toepassing van slimme innovaties in mobiliteit als kans voor de toekomst en/of als oplossing voor een bepaalde probleemeigenaar. Denk aan bijvoorbeeld  de implementatie van automatische shuttles waarmee je  in vervoersarme gebieden als aanvulling op het OV flexibel van deur tot deur kan reizen, aan de inrichting van een bereikbaar bedrijventerrein met oplossingen voor ruimte- en parkeerproblemen of zelfs aan een woonwijk met  logistieke innovaties voor bezorgdiensten met bijvoorbeeld bezorgrobots of aan de ‘natte kant’ aan het autonoom maken van een veerpont zodat we de diensttijden kunnen verruimen en toerisme bevorderen. Met onze aanpak lossen we korte termijn problemen op met toekomstvaste innovaties. Het is ondanks teruglopende rendabiliteit en/of oplopende kosten met innovaties mogelijk om goedkoper, flexibeler en met grotere aantallen reizigers te bedienen of logistiek diensten te leveren. De haalbaarheidsstudie maakt dat specifiek en tastbaar op het niveau dat alle betrokkenen dit kunnen formaliseren in bijvoorbeeld een letter of intent. Zo ontstaat er een gedegen go/no-go voor de start van een Fieldlab of implementatie. We werken hierbij actief samen met partijen als Rebel Automated Shuttles en bundelen op deze manier optimaal de verschillende expertises.

Fieldlabs (usecases) organiseren

Na de haalbaarheid studie is het zaak om de innovaties in een gecontroleerde omgeving en in een reëel scenario veilig te testen, dus samen met gebruikers van de oplossing, in de stad of juist op het platteland.
Een fieldlab is een fysieke plek waar wetenschap, industrie en de markt elkaar ontmoeten en projecten vormgeven en uitvoeren om de toekomst te verkennen en ervaring op te doen. Daarmee leggen we de basis voor implementatie en exploitatie en leren we of het fieldlab bedrijfsmatig en/of beleidsmatig een basis legt voor de toekomst. Wij noemen dat learning by doing.

In een fieldlab onderzoeken we met elkaar en vinden we met de opgedane ervaring antwoorden op de kennisvragen uit stap 1. We geven vorm aan opleidingen en doen onderzoek hoe we bijvoorbeeld veilig en gefaseerd testen tussen het reguliere verkeer en wat gebruikers ervaren of bereid zijn te betalen. Het doel is om de technologie naar een marktintroductie en/of hoger (SAE of kwaliteits-) niveau te krijgen. Opschaling en kennisdelen is hierbij essentieel en het samenbrengen van verschillende pilots in zogenaamde usecases zorgt voor een versnelde markintroductie.

Implementatie & projectmanagement

Nadat de toepassing zich bewezen heeft in een Fieldlab omgeving is het tijd om over te gaan tot implementatie (en de eventuele exploitatie voor te bereiden). The Future Mobility Network toont vertrouwen in de betrokken partijen en technologie door zich hard te maken voor bepaalde usecases en ervoor te zorgen dat het nieuwe systeem in alle opzichten integreert met het bestaande en voldoet aan de behoeften en belangen van de betrokkenen Monitoring, onderhoud, communicatie, routes, (digitale) infrastructuur, verzekeringen, een uitvoeringsorganisatie, contracten en werkafspraken alles valt hier op zijn plek.  Samen wordt vooruit gekeken naar een toepassing op de langere termijn, Hiervoor is energie, tijd en geld nodig en in deze fase kan The Future Mobility Network dat regelen en de leiding nemen of het advies geven om de langere termijn goed te organiseren met de betrokkenen. Onze ervaring en passie voor deze projecten delen wij met de partijen, waarmee wij ook mede ondernemen en vormgeven aan nieuwe exploitatiebedrijven Wederom doen we ook dit niet alleen en werken we samen met onder andere Rebel Automated Shuttles.

Exploitatie

Het Fieldlab toont hoe een innovatieve dienst er uit ziet in de praktijk en wordt ervaren. De betrokkenen krijgen er vertrouwen mee voor meer grootschalige inzet waarmee het Fieldlab perspectief biedt op toekomstige exploitatie. Het project gaat naar een beheerorganisatie die de exploitatie doet.

Een mooi voorbeeld is het project Haga shuttle. Daarin is met de HTM en met onze partner Rebel Automated Shuttles een nieuw bedrijf gestart. ‘De Haagse Shuttle BV’. Deze onderneming beperkt zich niet tot beheer en exploitatie maar bereid ook soortgelijke nieuwe toepassingen voor in het concessiegebied van HTM.
Naast HTM vonden wij een partner in Arriva en werd ‘Dutch Automated Mobility’ opgericht om het last mile project bij ESA in Noordwijk te runnen. Wij investeren hier risicodragend in en hiermee laten we zien dat we geloven in wat we zeggen.

Samenwerking

  • Een oplossing voor korte termijn problemen met toekomstvaste innovaties. Het is ondanks teruglopende rendabiliteit en/of oplopende kosten met innovaties mogelijk om goedkoper, flexibeler en met grotere aantallen reizigers te bedienen of logistiek diensten te leveren.
  • Een aanpak die zich heeft bewezen en waar u op elk moment in kunt stappen of participeren. Wij ondersteunen op maat in alle stappen die zijn geschetst.
  • Toegang tot landelijke en internationale expertise, ervaring en een breed netwerk binnen de logistieke sector, de regulerende overheden en de tech-bedrijven.
  • Toegang tot test- en onderzoeksfaciliteiten waar we in samenwerking met de markt toegepast wetenschappelijk onderzoek doen naar nieuwe technologieën op het gebied van nieuwe mobiliteit .
  • Een fysiek innovatieve en professionele locatie of fieldlab in uw omgeving waar u met klanten of geïnteresseerde collega’s naartoe kunt en ze kunt laten zien welke mogelijkheden van straks er zijn.
  • Goed inzicht in de kosten en opbrengsten en de bekostiging (‘wat kost het?’) en mogelijkheden van subsidies en overall financiering (‘hoe financieren we het?’) en opschaling naderhand.
  • Maar bovenal een direct resultaat in het fysieke veld wat tastbaar is en waar door middel van de ‘learning by doing’ aanpak.
  • Landelijke bekendheid door actieve communicatie en ons pers-netwerk.