Vastgoed en Strategie

Wij verbinden vastgoed en innovatieve mobiliteit op ontwerpniveau om gebieden duurzaam in te richten voor de toekomst

Mobiliteit en vastgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot 2050 blijven steden groeien en de ruimte wordt schaarser. Daarom moeten we samen slimmer omgaan met de beschikbare ruimte.

Hoe zorgen we dat hoogstedelijk bouwen niet direct leidt tot meer verkeersstromen? En hoe kunnen we door ontwerpprincipes op gebiedsniveau en gebouwniveau zorgen voor meer actieve mobiliteit, zodat de auto minder dominant hoeft te zijn? Dit zijn de vastgoed- en strategievragen waar we onze klanten mee helpen.

Mobiliteitsvisie voor gebiedsontwikkeling

Regelmatig werken we samen met projectontwikkelaars om een innovatieve mobiliteitsvisie te schrijven voor een gebied of gebouw. Voor het schrijven van deze visie gaan we in gesprek met stakeholders, maar kijken we ook nauwkeurig naar de toekomstige bewoners en gebruikers van het gebied. Op basis hiervan stellen we een mobiliteitsplan om de ruimte zo goed mogelijk benut en de leefbaarheid een boost geeft.

In onze mobiliteitsvisie kunnen we onder andere innovatieve mobiliteitsstrategie├źn als autonome shuttles, mobiliteitshubs en deelmobiliteit verwerken.

Thema’s:
Deelmobiliteit, Gebieds- en projectontwikkeling, Mobiliteitshubs

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Opdrachtgever: Regio Riviereneiland
Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.
Kennis en Advies

Deeltaxi Helmond

Opdrachtgever: Brainport Bereikbaar
We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.
Menu