Programmamanagement

Wij overzien mobiliteitsprogramma’s vanuit een helicopterview om tot vindingrijke oplossingen te komen

Wanneer je ons inschakelt voor programmamanagement, gaan we op zoek naar een oplossing die op korte termijn het probleem verhelpt, maar ook duurzaam is op de lange termijn. Door de omgeving maximaal te betrekken bij het programma, zorgen we dat deze oplossing ook draagkracht heeft om écht te werken.

Essentieel bij grote infrastructurele ingrepen

Onderhoud en aanpassingen aan de infrastructuur van ons land – zoals het vervangen van bruggen of het verbreden van snelwegen – zijn essentieel, maar brengen grote gevolgen met zich mee. Door werkzaamheden worden belangrijke wegen beperkt of zelfs helemaal niet toegankelijk. Het gevolg: eindeloze verkeersopstoppingen.

Met programmamanagement zetten we ons in om deze verkeersopstoppingen tegen te gaan. We analyseren de situatie en overzien de maatregelen die nodig zijn om het probleem tegen te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld door mobiliteitshubs te realiseren en gedragsverandering te stimuleren.

De afgelopen jaren hebben we een schat aan kennis en ervaring opgebouwd met het voeren van programmamanagement . We zetten onze expertise op het gebied van gedragsverandering en innovatie onder andere in voor onderstaande projecten.

Thema’s:
Deelmobiliteit, Gedragsverandering, Minder hinder, Mobiliteitshubs

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Project Management

Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.
Vastgoed en Strategie

Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

Opdrachtgever: ABB Bouwgroep
In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.
Programmamanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.
Menu