Programmamanagement

Wij overzien mobiliteitsprogramma’s vanuit een helicopterview om tot vindingrijke oplossingen te komen

Wanneer je ons inschakelt voor programma management, gaan we op zoek naar een oplossing die op korte termijn het probleem verhelpt, maar ook duurzaam is op de lange termijn. Door de omgeving maximaal te betrekken bij het programma, zorgen we dat deze oplossing ook draagkracht heeft om écht te werken.

Essentieel bij grote infrastructurele ingrepen

Onderhoud en aanpassingen aan de infrastructuur van ons land – zoals het vervangen van bruggen of het verbreden van snelwegen – zijn essentieel, maar brengen grote gevolgen met zich mee. Door werkzaamheden worden belangrijke wegen beperkt of zelfs helemaal niet toegankelijk. Het gevolg: eindeloze verkeersopstoppingen.

Met programma management zetten we ons in om deze verkeersopstoppingen tegen te gaan. We analyseren de situatie en overzien de maatregelen die nodig zijn om het probleem tegen te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld door mobiliteitshubs te realiseren en gedragsverandering te stimuleren.

De afgelopen jaren hebben we een schat aan kennis en ervaring opgebouwd met het voeren van programma management. We zetten onze expertise op het gebied van gedragsverandering en innovatie onder andere in voor onderstaande projecten.

Thema’s:
Deelmobiliteit, Gedragsverandering, Minder hinder, Mobiliteitshubs

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Opdrachtgever: Regio Riviereneiland
Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.
Kennis en Advies

Deeltaxi Helmond

Opdrachtgever: Brainport Bereikbaar
We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.
Menu