Programmamanagement

Wij overzien mobiliteitsprogramma’s vanuit een helicopterview om tot vindingrijke oplossingen te komen

Wanneer je ons inschakelt voor programmamanagement, gaan we op zoek naar een oplossing die op korte termijn het probleem verhelpt, maar ook duurzaam is op de lange termijn. Door de omgeving maximaal te betrekken bij het programma, zorgen we dat deze oplossing ook draagkracht heeft om écht te werken.

Essentieel bij grote infrastructurele ingrepen

Onderhoud en aanpassingen aan de infrastructuur van ons land – zoals het vervangen van bruggen of het verbreden van snelwegen – zijn essentieel, maar brengen grote gevolgen met zich mee. Door werkzaamheden worden belangrijke wegen beperkt of zelfs helemaal niet toegankelijk. Het gevolg: eindeloze verkeersopstoppingen.

Met programmamanagement zetten we ons in om deze verkeersopstoppingen tegen te gaan. We analyseren de situatie en overzien de maatregelen die nodig zijn om het probleem tegen te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld door mobiliteitshubs te realiseren en gedragsverandering te stimuleren.

De afgelopen jaren hebben we een schat aan kennis en ervaring opgebouwd met het voeren van programmamanagement . We zetten onze expertise op het gebied van gedragsverandering en innovatie onder andere in voor onderstaande projecten.

Thema’s:
Deelmobiliteit, Gedragsverandering, Minder hinder, Mobiliteitshubs

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Programma Management

Vervolgproject bezorgrobot Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever: Dutch Automated Mobility
In 2021 deden we een pilot met een bezorgrobot (Rosie) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2023 pakten we door met een vervolgproject. Op dezelfde locatie, maar met een andere insteek en leverancier. Dit keer waren vooral de verschillen met de eerste fase interessant.
Kennis en Advies

Haalbaarheid Automatische Shuttle M4H

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, MRDH
De gemeente Rotterdam en de MRDH hebben The Future Mobility Network gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de implementatie van een zelfrijdende shuttle vanaf het Marconiplein naar het Merwe Vierhavensgebied (M4H).
Menu