Kennis en Advies

Wij adviseren onze klanten en voorzien ze van de kennis die ze nodig hebben hun mobiliteitsdromen werkelijkheid te maken.

Binnen ons team vind je een enorme dosis kennis en ervaring over werkelijk alles wat met mobiliteit te maken heeft. Wij zetten deze bom van kennis graag in om de projecten van onze klanten een grote sprong vooruit te helpen.

We adviseren onze klanten bijvoorbeeld bij het realiseren van mobiliteitsconcepten, zoals een geautomatiseerde shuttle of bezorgrobot. Ook staan wij klaar voor klanten die advies kunnen gebruiken om de beste locatie voor mobiliteitshubs in stedelijk of ruraal gebied te bepalen.

Haalbaarheidsstudies

Het realiseren van een mobiliteitsconcept begint altijd met een haalbaarheidsstudie. Tijdens een haalbaarheidsstudie gaan we op zoek naar toekomstvaste innovaties voor korte termijn problemen. Met een haalbaarheidsstudie maken we een toekomstig project tastbaar. We kunnen de haalbaarheid van verschillende mobiliteitsconcepten testen, zoals automatische shuttles, bezorgrobots en mobiliteitshubs.

Kennisagenda

Met kennisagenda’s helpen we onze klanten om hun doelen scherp te krijgen, om vervolgens te bepalen welke kennis daarvoor nodig is. In de kennisagenda kunnen inhoudelijke vragen staan over wat nodig is, maar er is ook ruimte ook procesmatige of organisatorische vragen.

Thema’s:
Bezorgrobots, Deelmobiliteit, Digitale infrastructuur, Geautomatiseerde mobiliteit, Mobiliteitshubs

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Opdrachtgever: Regio Riviereneiland
Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.
Kennis en Advies

Deeltaxi Helmond

Opdrachtgever: Brainport Bereikbaar
We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.
Menu