Wij adviseren onze klanten en voorzien ze van de kennis die ze nodig hebben hun mobiliteitsdromen werkelijkheid te maken.

Binnen ons team vind je een enorme dosis kennis en ervaring over werkelijk alles wat met mobiliteit te maken heeft. Wij zetten deze bom van kennis graag in om de projecten van onze klanten een grote sprong vooruit te helpen.

We adviseren onze klanten bijvoorbeeld bij het realiseren van mobiliteitsconcepten, zoals een geautomatiseerde shuttle of bezorgrobot. Ook staan wij klaar voor klanten die advies kunnen gebruiken om de beste locatie voor mobiliteitshubs in stedelijk of ruraal gebied te bepalen.

Haalbaarheidsstudies

Het realiseren van een mobiliteitsconcept begint altijd met een haalbaarheidsstudie. Tijdens een haalbaarheidsstudie gaan we op zoek naar toekomstvaste innovaties voor korte termijn problemen. Met een haalbaarheidsstudie maken we een toekomstig project tastbaar. We kunnen de haalbaarheid van verschillende mobiliteitsconcepten testen, zoals automatische shuttles, bezorgrobots en mobiliteitshubs.

Kennisagenda

Met kennisagenda’s helpen we onze klanten om hun doelen scherp te krijgen, om vervolgens te bepalen welke kennis daarvoor nodig is. In de kennisagenda kunnen inhoudelijke vragen staan over wat nodig is, maar er is ook ruimte ook procesmatige of organisatorische vragen.

Ontwerpend onderzoek

We vliegen een onderzoek aan vanuit ontwerpperspectief.. Zo kunnen we snel een proces doorlopen om (een) effect te toetsen. Van probleemfase, naar oplossing, naar testfase en zo nodig weer opnieuw. Bij dit ontwerpend onderzoek staat bereikbaarheid en leefbaarheid centraal in relatie tot ruimtelijke- en sociaal-maatschappelijke opgaven. We blijven problemen doorgronden, ook als de omvang of behoefte achter het vraagstuk anders blijkt dan voorzien. We doen dit o.a. door co-creatie sessies, contextmapping en behoefte-analyses en toetsen iteratief concepten vanuit de basis van de gedrags- en motivatie-psychologie.

Thema’s:
Bezorgrobots, Deelmobiliteit, Digitale infrastructuur, Geautomatiseerde mobiliteit, Gedragsverandering, Mobiliteitshubs

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Kennis en Advies

Service Designer Rotterdam: Mobiliteit in wijken

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
2024 ~ Voor de gemeente Rotterdam dragen we bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in twee wijken in het oostelijk deel van de stad (Oosterflank en Het Lage Land), door middel van ontwerpend onderzoek.
Kennis en Advies

Mobiliteitsonderzoek Gasstraat in Castricum

Opdrachtgever: Floresteyn Vastgoedadvies
26 nieuwe appartement bij de Gasstraat in Castricum. Dat verlangt een passend en uitgekiende mobiliteitsonderzoek. Lees hier hoe we dat gedaan hebben.
Programmamanagement

Zero-emissiezone Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Tot onze grote trots werden we gevraagd bij een project te helpen in onze eigen woonplaats Delft. Geleidelijk voert de gemeente zero-emissiezones in. Als zogenaamde 'friendly co-pilot' hebben we hierin bijgestaan.
Menu