Kennis en Advies

Wij adviseren onze klanten en voorzien ze van de kennis die ze nodig hebben hun mobiliteitsdromen werkelijkheid te maken.

Binnen ons team vind je een enorme dosis kennis en ervaring over werkelijk alles wat met mobiliteit te maken heeft. Wij zetten deze bom van kennis graag in om de projecten van onze klanten een grote sprong vooruit te helpen.

We adviseren onze klanten bijvoorbeeld bij het realiseren van mobiliteitsconcepten, zoals een geautomatiseerde shuttle of bezorgrobot. Ook staan wij klaar voor klanten die advies kunnen gebruiken om de beste locatie voor mobiliteitshubs in stedelijk of ruraal gebied te bepalen.

Haalbaarheidsstudies

Het realiseren van een mobiliteitsconcept begint altijd met een haalbaarheidsstudie. Tijdens een haalbaarheidsstudie gaan we op zoek naar toekomstvaste innovaties voor korte termijn problemen. Met een haalbaarheidsstudie maken we een toekomstig project tastbaar. We kunnen de haalbaarheid van verschillende mobiliteitsconcepten testen, zoals automatische shuttles, bezorgrobots en mobiliteitshubs.

Kennisagenda

Met kennisagenda’s helpen we onze klanten om hun doelen scherp te krijgen, om vervolgens te bepalen welke kennis daarvoor nodig is. In de kennisagenda kunnen inhoudelijke vragen staan over wat nodig is, maar er is ook ruimte ook procesmatige of organisatorische vragen.

Thema’s:
Bezorgrobots, Deelmobiliteit, Digitale infrastructuur, Geautomatiseerde mobiliteit, Mobiliteitshubs

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Project Management

Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.
Vastgoed en Strategie

Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

Opdrachtgever: ABB Bouwgroep
In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.
Programmamanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.
Menu