Smart Mobility Rotterdam

Advieswerkzaamheden binnen twee Smart Mobility projecten

De gemeente Rotterdam heeft ons gevraagd om hen te ondersteunen binnen de afdeling Mobiliteit,  in het team Smart Mobility. Vanuit onze expertise op het gebied van Smart Mobility denken en doen wij mee in twee projecten: SMaaK (Smart Mobility Koers) en Mobimix. 

 

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

De gemeente Rotterdam is op zoek naar de invulling van Smart Mobility. Daarom werkt Rotterdam vanuit het team Smart Mobility aan SmaaK, de Smart Mobility Koers. Het verhaal moeten de collega’s van het team sturing geven waaraan gewerkt kan worden en hoe het past in het plaatje van de gemeente. Het laat aan andere collega’s, management, directeuren en bestuurders zien wat het onderwerp is en waar we naar toe gaan.

Binnen de Smart Mobility Koers richten wij ons op de beleidsdoelen. Het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR) geeft aan hoe mobiliteit past in het geheel van de doelen van de gemeente. Het Stedelijke Verkeerplan Rotterdam (SVPR), en daaronder Nul Emissie Mobiliteit (NEM) en Rotterdam Mobiliteits Aanpak (RMA) zijn de bovenliggende beleidsstukken voor deze opdracht. Daaronder vallen documenten als het verkeersveiligheidplan en fietsplan.

Naast SMaaK werken wij ook mee aan het Europese Interreg project Mobimix

Met het project MOBI-MIX werken vijf steden uit het VK, België, Frankrijk en Nederland aan het CO2 vrij maken van het wegvervoer (met name auto’s). Binnen het project zullen deze 5 steden de particuliere sector faciliteren om efficiënter om te gaan met het implementeren van gedeelde mobiliteitsoplossingen (bijv. E-bikes, e-scooters, gedeelde bromfietsen, deelauto’s enz.) en MaaS-oplossingen. 

 

Het algemene doel van het project is om 365.000 kg CO2-uitstoot te verminderen door in de loop van het project 2,6 miljoen autokilometers op fossiele brandstoffen te vermijden of te vervangen in de stedelijke omgevingen van de 5 steden.

 

Waarom we dit doen

Wij doen en denken graag mee met beide projecten omdat wij graag onze innovatieve kijk op het gebied van mobiliteit in de gebouwde omgeving willen inbrengen . Met ons parate kennis van zowel de techniek áls de inpassing van nieuwe mobiliteitssystemen zoals automatische shuttles en mobiliteitshubs kunnen wij inhoudelijk veel bijdragen. 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin