Coding the Curbs

Zo maken we samen de weg vrij voor de slimme stad van morgen

We willen schone, veilige, gezonde steden, waar het goed toeven is, waar mensen graag wonen, werken en leven. Maar in de groeiende stad van de toekomst wordt de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid steeds groter. Vrijwel alle steden in Nederland en daarbuiten hebben namelijk te maken met een enorme verdichtingsopgave. Volgens prognoses van onder andere de Verenigde Naties leeft in 2050 rond de 66 procent van de gehele wereldbevolking in steden.   

Gelukkig zijn er volop kansen en ontwikkelingen die de transitie naar duurzame steden kunnen versnellen. Bij gebieds(her)ontwikkelingstrajecten kiezen we steeds vaker voor slimme flexibele infrastructuur, zowel fysiek als digitaal. Coding the Curbs™ is een oplossing die een digitale laag over de fysieke infrastructuur legt en zo de stad klaarstoomt voor de toekomst.

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Met het opzetten van een living lab (testomgeving) met bestaande apps en open source data digitaliseren wij een straat of wijk.Hierdoor leren we welke informatie beschikbaar is, welke nog niet en welke van belang is om de ‘curb’ te ‘coden’.

Door een verkenning van de omgeving te maken, brengen wij in kaart in welke straat of wijk het coderen van de stoep waarde heeft. Denk hierbij aan straten met een potentiele dubbelfuncties, waar overdag gewinkeld wordt en ’s avonds horeca is. Of de situatie rondom basisscholen en sportverenigingen, waar duidelijke piekmomenten in de vervoersbewegingen zijn en vervolgens de rest van de dag weinig. Door de verschillende functies en gebruikers in kaart te brengen krijgen we een basis om mee te werken.

Vervolgens voeren we het coderen van de stoep uit, door middel van een digitaliseringssysteem. Na het digitaal inlezen van de omgeving met onze routescan, verrijken we de gekozen locatie met aanvullende data en ontsluiten we die via een API. Via die API delen we de informatie met de gebruikers, zoals bezoekers en burgers, maar ook bijvoorbeeld logistieke diensten. Door continu te monitoren, ontdekken we gebruikerspatronen en kunnen we bijsturen waarnodig.

Waarom we dit doen

Reduce, reuse, recycle… Rethink! Onze bestaande denk- en werkkaders moeten om. Onze bekende circulaire uitgangspunten van ‘reduce, re-use, recycle’ moeten worden bijgesteld. Rethink! Laten we opnieuw nadenken over de ontwerpprincipes van onze steden. Coding the Curbs™ biedt een concrete oplossing.

Coding the Curbs™ richt zich op het digitaliseren van de gebouwde omgeving en het multi-functioneel inrichten van die omgeving. Daardoor vinden slimme voertuigen efficiënter hun weg in de stad, wordt er ruimte gecreerd voor voetgangers en fietsers en worden dure vierkante meters meervoudig gebruikt.

 

 

 

Resultaat

De oplossing helpt steden hun stoepen en straten actief te beheren in directe interactie met voetgangers en bestuurders van voertuigen en de omgeving. Kansrijke toepassingen zijn:

  1. Efficiënte planning van transport en logistiek: bijvoorbeeld informatie en bijsturing op het gebied van laden en lossen in piek- en daluren.
  2. Actief parkeerbeheer: analyse en bijsturen op de verhouding tussen beschikbare parkeerplaatsen, aantal betaalde parkeerders en vergunninghouders. 
  3. Real-time communicatie met bestuurders en (slimme) voertuigen: digitale interactie met bestuurders en (slimme en autonome) voortuigen voor efficiënte doorstroming.
  4. Flexibele ruimtelijke inrichting: gebieden actief openstellen voor voetgangers en zelfs recreatie of horeca.
Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de website van Coding the Curbs: codingthecurbs.com

Partners

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin