Kennisontwikkeling Digitale Infrastructuur

We onderzochten hoe we de infrastructuur intelligenter kunnen maken, zodat communicatie tussen vervoer en infrastructuur mogelijk is.

Thema:
Digitale infrastructuur
Contactpersoon:
Redouan Bokhezzou
Partners:
MapTM, CROW, MRDH

Wat we doen

Er wordt in Nederland veel geëxperimenteerd met geautomatiseerd vervoer. Toch is rijden zonder menselijk toezicht nog niet mogelijk in ons land. Dat komt doordat verkeerssituaties vaak complex zijn. Ook moeten er bepaalde garanties worden afgegeven voor de veiligheid van automatisch rijden. Om geautomatiseerd in de toekomst wél mogelijk te maken, onderzoeken we mogelijkheden om de infrastructuur intelligenter te maken en communicatie tussen vervoer en infrastructuur te realiseren.

Waarom we dit doen

We baseerden ons onderzoek op kennisvragen gericht op de landelijke uitrol van iVRI’s (intelligente verkeersinstallaties) en de communicatieprotocollen die daarmee gepaard gaan. Hier kwamen testscenario’s uit voort die we nabootsten op ons Future Mobility Park in Rotterdam. Voor de tests bereidden we een automatisch rijdend voertuig voor om communicatie met slimme infrastructuur mogelijk te maken. Hiermee voerden we proeven met wegkantsystemen uit op ons testterrein. Deze test voerden we uit in samenwerking met partners MapTM en Spring Innovation.

Het resultaat

Op dit moment de communicatie tussen shuttle en iVRI nog druk getest. Tijdens de test plaatsen we een mobiele iVRI installatie met extra sensoren op de testlocatie en wordt er met een automatische shuttle gereden. De shuttle bevat een OBU (on board unit) die communiceert met de RSU (road side unit). Via een bericht kan de shuttle groen of rood licht ontvangen: hiermee krijgt de shuttle bijvoorbeeld prioriteit op een kruispunt. Het communiceren van deze signalen gebeurt via een daarvoor ingerichte controlroom.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Opdrachtgever: Regio Riviereneiland
Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.
Kennis en Advies

Deeltaxi Helmond

Opdrachtgever: Brainport Bereikbaar
We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.
Menu