Handboek Wereldbank

In opdracht van De Wereldbank schreven we een handboek dat alle huidige ontwikkelingen rondom zelfrijdende shuttles beschrijft. Het handboek dient als gids om de shuttles veilig toe te passen in het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

Opdrachtgever:
Wereldbank
Thema:
Geautomatiseerde mobiliteit
Contactpersoon:
Robin Provilij
Partners:
De Wereldbank

Wat we doen

Zelfrijdende elektrische shuttles hebben de potentie om uit te groeien tot een snelle, flexibele en betaalbare vorm van deelmobiliteit. Deze shuttles kunnen naadloos worden geïntegreerd met andere vormen van openbaar vervoer om ‘last mile’ mobiliteit te verzorgen. Het doel van dit project is om een handboek te ontwikkelen die de huidige ontwikkelingen rondom zelfrijdende shuttles over de hele wereld beschrijft. Ook moet het handboek dienen als gids om de shuttles veilig toe te passen in het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

Waarom we dit doen

We verzamelden de nodige inzichten voor het handboek door semi-gestructureerde interviews te houden met experts op het gebied van zelfrijdende voertuigen verspreid over de hele wereld. Hiervoor bezochten we dertien vooroplopende landen in drie verschillende continenten. Op basis van de interviews identificeerden we belangrijke succesfactoren voor het toepassen van autonome voertuigen. Deze inzichten zijn afkomstig van zowel overheidsinstanties als particuliere organisaties.

Het resultaat

In het handboek verzamelden we nieuwe inzichten en lessen zien die helpen om de ontwikkeling van veilige autonome voertuigen te versnellen. Bovendien laat het handboek momentopnamen van huidige ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende shuttles en vergelijkbare vormen van vervoer zien. Overheden die interesse hebben om autonome shuttles in hun steden toe te passen kunnen het handboek gebruiken als basis voor toekomstige kaders. Het handboek bevat een gedetailleerde stap-voor-stap gids om deze vorm van automatisch vervoer toe te passen.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Opdrachtgever: Regio Riviereneiland
Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.
Kennis en Advies

Deeltaxi Helmond

Opdrachtgever: Brainport Bereikbaar
We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.
Menu